Ingång 85, UAS - Upsala läkareförening

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 49, 5/12 – 10/12 2011
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 48:
The Svedberg Lecture Series at BMC. Monday, November 28, at 15:15 p.m. in C10:301
” Deregulation of the SCFFbw7/hCdc4 ubiquitin ligase in human cancer.”
Dr. Olle Sangfelt, Department of Department of Cellular and Molecular Biology, Karolinska institutet, Solna.
Host: Aristidis Moustakas
SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenskaper, tisdagen den 29 nov, kl 12.00 - 13.00,
Gemzellsalen, ingång 95/96
” Itch vs. Pain - Neurophysiologic aspects.”
Professor Klas Kullander, institutionen för neurovetenskap
Värd: Professor Anders Vahlquist
Måndag
5 dec
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
”Laminin-521 provides an easy, biorelevant and reliable
method to culture pluripotent cells cost-effectively.”
Dr. Kristian Tryggvasson, Karolinska institutet,
Solna/Biolamina
Host: My Hedhammar
Sal C 10:301
BMC
Tisdag
6 dec
09.15
DISPUTATION
”Epigenetic Regulation by Noncoding RNA.”
Tanmoy Mondal, institutionen för immunologi, genetik och
patologi, genomik.
Opponent: Dr Jérôme Cavaillé, Université P. Sabatier,
Toulouse, Frankrike.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Karin Wikblad, Diabetes Nursing Research
18.00
Onsdag
7 dec
Torsdag
8 dec
Gullstrandsalen
Ingång 85, UAS
TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
”Nya svenska riktlinjer för hjärt-lungräddning.”
Kyrkogata 10,
Medverkande: Leif Svensson (moderator), Andreas
Stockholm
Claesson, Jan Gelberg, Solveig Aune och Johan Engdahl
Inget program anmält
09.15
DISPUTATION
”Immunological Studies using Human and Canine Model
Disorders.”
Kerstin M. Ahlgren, institutionen för medicinska vetenskaper.
Opponent: Professor Roland Jonsson, The Gade Institute,
universitetet i Bergen, Norge.
Enghoffsalen
Ingång 50, UAS
09.15
DISPUTATION
”The Role of IgM and Complement in Antibody
Responses.”
Christian Rutemark, institutionen för medicinsk biokemi
och mikrobiologi.
Opponent: Dr Claus Nielsen, Institutet för Inflammationsforskning, Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet,
Köpenhamn, Danmark
Sal C 10:301
BMC
Fredag
9 dec
Lördag
10 dec
13.00
Rudbeck Seminars. Tumor Biology, Genetics and Molecular Biology
”Proteomics goes clinical, or does it?”
Marc Baumann. Institution: Meilahti Clinical Proteomics
Core Facility, Helsingsfors´ universitet, Finland
Värd: Lars Nilsson
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
09.15
DISPUTATION
”Cleft Size and Maxillary Arch Dimensions in Unilateral
Cleft Lip and Palate and Cleft Palate.”
Erika Reiser, institutionen för kirurgiska vetenskaper, käkkirurgi.
Opponent: Docent Arja Heliövaara, Cleft Palate and
Craniofacial Center, Department of Plastic Surgery,
Helsingfors´ universitetssjukhus, Helsingfors, Finland.
Skoogsalen
Ingång 78, UAS
13.15
Rosénsalen
DISPUTATION
”On the Role of Osteoprotegerin/RANK/RANKL System in Ingång 95, UAS
the Interaction between Prostate Cancer and Bone.”
Hendrik Penno, institutionen för kirurgiska vetenskaper,
ortopedi, metabola bensjukdomar.
Opponent: Docent Pernilla Lundberg, institutionen för
odontologi, Umeå universitet.
Inget program anmält
Kommande program:
UPPSALA MEDICINSKA SENIORER
Måndag 12 december kl. 16.00 : Fåhraeussalen, ingång C 5
Docent Tor-Göran Henriksson: ”Om mina systrar, måleri och skulptur”
Kaffe och te serveras före mötet från kl. 15.30
Efter föredraget: samling med glögg, varefter sedvanlig Julbuffé avnjutes från kl. 17.30 i Café Olof.
Kostnad för buffén 250 kr. Anmälan till julbuffén senast måndag 5 december till Olof Åkerblom,
073-049 2176, e-post [email protected], eller till Karin Wadin 018-320973, e-post
[email protected]
Download