The Svedberg Lecture Series at BMC

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 45, 5/11 – 10/11 2012
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 44: Seminarium – institutionen för medicinska vetenskaper, 30 oktober 12.00 – 13.00
Hedstrandsalen, ingång 70, UAS
”Assessing Global and Regional Prevalence and Prognostic Impact of Conventional and Novel Cardiovascular
Risk Factors in Patients with Stable Coronary Heart Disease.”
Ola Vedin, doktorand.
Måndag
5 nov
15.15
Sal C 8:305
The Svedberg Lecture Series at BMC
”Phantom innovations.”
BMC
Dr. Saeid Esmaeilzadeh, Department of Physical, Inorganic
& Strucural Chemistry, Stockholm University, CEO of
serendipity innovations
Host: Joseph Samec
Tisdag
6 nov
12.00
Seminarium – institutionen för medicinska vetenskaper
Hans Hedenström. Klinisk fysiologi
Hedstrandsalen
Ingång 70, UAS
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology. Extra Rudbeckseminarium
Title not annouced
Tarjei Mikkelsen. Institution: Broad Institute and Harvard
Stem Cell Institute, USA.
Värd: Ulf Landegren
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
”Deconstructing metastasis: Latent metastasis seeds and
signals.”
Dr. Joan Massagué, Cancer Biology, Genetics program,
Sal B 22, BMC
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA
Host: Aristidis Moustakas
18.00- TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
19.30 Uterustransplantation
Kyrkogata 10,
Stockholm
Medverkande: Håkan Billig, Svenska Läkaresällskapets
forskningsdelegation och Mats Brännström, Göteborg,
Svensk förening för obstetrik & gynekologi
I september 2012 genomfördes de två första livmoderstransplantationerna på människa i Sverige. Två mödrar
donerade sina livmödrar till sina döttrar. Vi planerar
ytterligare åtta transplantationer under 2012-2013.
Transplantationerna har föregåtts av omfattande djurexperimentell forskning och under de senaste fem åren även
samträning av de tio kirurger som utförde transplantationerna. Föredraget kommer att behandla forskningen
inom området, potentiella patientgrupper, tekniken vid
human livmoderstransplantation samt även belysa etiska
aspekter kring livmoderstransplantation.
Onsdag
7 nov
Inget program aviserat
Torsdag
8 nov
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
”T cell function in Hematologic Malignancies.”
John Gribben. Institution: Barts Cancer Institute, Barts and
The London School of Medicine and Dentistry, Queen
Mary University of London, UK.
Värd: Richard Rosenquist
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Fredag
9 nov
09.15
DISPUTATION
”Botulinum toxin - formulation, concentration and
treatment.”
Alma Rystedt, institutionen för neurovetenskap, neurologi.
Opponent: Professor Klas Nordlind, Karolinska institutet,
Solna.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
13.15
DISPUTATION
”Molecular and Genetic Evidence for Antigen Selection in
the Pathogenesis of Chronic Lymphocytic Leukemia.”
Ann Lesley Sutton, institutionen för immunologi, genetik
och patologi, hematologi och immunologi.
Opponent: ProfessorJohn Gribben, Haemato-Oncology,
Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London,
UK.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Lördag
10 nov
Inget program anmält
Download