Sal C 8:301 - Upsala läkareförening

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 20, 16/5 – 21/5 2011
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 19:
Seminarium onsdagen den 11 maj kl. 15.15. Lokal: Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20.
”Pedagogiska meriter - måste vi bry oss? Vad händer vid Uppsala universitet utifrån den ökade
självständigheten?”
Karin Apelgren, avdelningen för universitetspedagogisk utveckling
Måndag
16 maj
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
Sal C 8:301
BMC
No seminar announced
Tisdag
17 maj
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska veten13.00 skaper
”Searching for virulence mechanisms in Campylobacter
enteritis.”
Hilpi Rautelin, klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin
Patrik Ellström
Gemzellsalen
Ingång 95/96,
UAS
16.00
Konferenssalen
Villa Anna
Odinslund
UPPSALA MEDICINSKA SENIORER
“IgE – att vara eller inte vara”
Professor S. Gunnar O. Johansson
Onsdag
18 maj
13.00- SYMPOSIUM
Uppsala Konsert
16.30 ”Psykisk ohälsa och smärta – teamwork, samverkan för
och Kongress
livskvalitet och arbetsåtergång.”
Vaksala torg
Patienter som är sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa och
smärta är vanliga i primärvården och utgör en grupp som
kan vara svår att behandla och rehabilitera. Ofta involverar
problematiken såväl medicinska, psykologiska, beteendemässiga och sociala faktorer samtidigt som de nya sjukskrivningsreglerna innebär att patienterna byter försäkringssystem och därmed möter olika aktörer och myndigheter.
Detaljprogram se nedan
Torsdag
19 maj
14.30
Rudbeck Seminar
”Epigenetic mechanisms in mammalian genomic
imprinting.”
Robert Fell. Institution: Institute of Molecular Genetics,
University of Montpellier, Frankrike.
Värd: Chandra Kanduri
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
16.00
KROC-föreläsning
Professor Gordon Weir, Boston. USA
Sal C 2:301
BMC
Fredag
20 maj
Lördag
21 maj
09.00
Sal C 8:301
DISPUTATION
”Removal and Replacement of Ribosomal Proteins: Effects BMC
on Bacterial Fitness and Ribosome Function.”
Christina Tobin, institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi.
Opponent: Professor Richard Buckingham, The CNRS
Research Unit 9073, Institut de Biologie Physico Chimique,
Paris, Frankrike.
13.15
DISPUTATION
”Intra-abdominal Hypertension and Colonic Hypoperfusion
after Abdominal Aortic Aneurysm Repair.”
Khatareh Djavani Gidlund, institutionen för kirurgiska
vetenskaper.
Opponent: Docent Martin Malina, kärlcentrum, Lunds
universitet.
Sal IV, universitetshuset
14.00- Centrum för forskning om funktionshinder
16.00 ”Dator för delaktighet – ICT i skolan och på fritiden för
barn och ungdomar med rörelsehinder.”
Helene Lidström, leg. arbetsterapeut, doktorand vid sektionen för arbetsterapi, NVS, Karolinska institutet, Huddinge
och Folke Bernadotte regionhabilitering, Akademiska
sjukhuset.
Anmäl om du vill deltaga: e-post: [email protected] eller
telefon: 018-471 644. Närvaro är kostnadsfri.
Föreläsningssalen, Museum
Gustavianum,
Akademigatan 3
Inget program anmält
PROGRAM Psykisk ohälsa och smärta – teamwork, samverkan för livskvalitet och arbetsåtergång
13.00-13.15 Introduktion
13.15-14.00 SAMKLANG – ett projekt som visar på möjligheter, hinder, stöd och samverkan för att människor
ska återfå sin arbetsförmåga, Ingrid Anderzén med fl, projektledare och medarbetare i SAMKLANG
14.00-14.30 Multidisciplinära bedömningar i primärvården i Haninge
Åsa Ahlbom, sjukgymnast, Cecilia Brage, arbetsterapeut och Ruth de Lira, kurator, Handens vårdcentral
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.45 Rehabiliteringsrådets slutbetänkande
Eva Vingård, professor, arbets- och miljömedicin Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
15.45-16.15 Vikten av att bedöma funktionsförmåga i team
Tuula Wallsten, överläkare, psykiatri, ordförande i sjukskrivningskommittén, landstinget i Västmanland
16.15-16.30 Avslutande diskussion
Symposiet är kostnadsfritt
Anmälan senast den 6 maj till: [email protected] - telefon: 018-611 91 30
Download