The Svedberg Seminar series

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 12, 17/3 – 22/3 2014
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Tillägg till programmet vecka 11:
SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenskaper 11 mars kl 12.00 – 13.00. Gullstrandsalen,
ingång 85, UAS
”New preclinical strategies for characterization and development of novel drugs against colorectal cancer.”
Henning Karlsson
“EGFR-mutations in a NSCLC cohort from central Sweden 2010-2012: Mutation prevalence, treatment
outcome and adherence to guidelines.”
Martin Sandelin
Per Hellström, FUG
LE SEMINAR, 15.15-16.30)
Måndag
17 mars
Tisdag
18 mars
15.15
The Svedberg Seminar series
”Beyond the Optical Resolution in Living Cell: Biomedical
Applications of Scanning Ion Conductance Microscopy.”
Yuri Korchev, Imperial College London, Division of
Medicine, London, UK.
Host: Ingela Parmryd
Sal C 8:301
BMC
15.1516.45
Medicinhistoria vid Uppsala universitet
”Systemisk lupus erythematosus (SLE) – en autoimmun
modellsjukdom där alla celler kan attackeras.”
Lars Rönnblom, professor i reumatologi, Uppsala
universitet.
Universitetshuset
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Eva Vingård
Arbets- och miljömedicin
Hedstrandsalen,
Ingång 70
UAS
18.00– TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
19.30 Inget program aviserat denna vecka
Kyrkogata 10,
Stockholm
19.00
Konst – Läkekonst
”Särlingar i konsten.”
Medverkande: Sune Nordgren
Grönwallsalen
Ingång 70, UAS
Värd: Lennart Dencker
Arrangerad av Kulturkommittén för serien ”Konst –
Läkekonst” vid Uppsala universitet och Akademiska
sjukhuset med stöd av UNT
Mer information: Eva Elfström Björkman [email protected]
Onsdag
19 mars
Torsdag
20 mars
Inget program aviserat
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
No title announced
Jared Sterneckert. Institution: Max Planck Institute,
Munster, Germany.
Värd: Niklas Dahl, Jens Schuster
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
14.00- Centrum för forskning om funktionshinder
16.00 ”Våldsutsatthet – ofta en del av livet för personer med
psykisk sjukdom. Hur kan professionella bemöta
våldsutsatta personer med psykisk sjukdom?”
Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap, högskolan, Kristianstad
Anmäl om du vill deltaga: e-post: [email protected]
Föreläsningssalen i Museum
Gustavianum,
Akademigatan 3
15.15- Upptäckter och teknikutveckling i medicin och natur16.45 vetenskap som satt Uppsala på världskartan.
Sal IX, universitetshuset
”Sänkning av ögontrycket – framgång genom mångas
samverkan.”
Albert Alm, professor emer. i oftalmiatrik, Uppsala
universitet.
16.00- Gemzellföreläsning
17.00 ”PCOS: ibland frustrerande - alltid spännande.”
Rosénsalen
Ingång 95/96
UAS
Docent Ezster Vanky Trondheim, Norge
Fredag
21 mars
Lördag
22 mars
18.00
Martin Holmdahl - föreläsning
”DNA i brottens och historiens spår.”
Professor Marie Allen, Uppsala
Värd: Selanderska Stiftelsen
Erik, Karin och Gösta Selanders Stiftelse, bildad 1978,
har till uppgift att främja klinisk vetenskaplig forskning vid
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset.
Selanderska Stiftelsen inbjuder till buffé på Café Olof efter
föreläsningen. Förhandsanmälan av platsskäl nödvändig
senast 10 mars till: Gun Schönnings, tel: 018-250623 eller
e-post: [email protected]
13.15
Enghoffsalen
DISPUTATION
”Physical Activity and Cardiovascular Disease.”
Ingång 50, UAS
Kasper Andersen, institutionen för medicinska vetenskaper,
kardiovascular epidemiologi.
Opponent: Docent ,överläkare Frieder Braunschweig,
institutionen för medicin, Karolinska institutet, Solna.
Inget program anmält
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Download