svenska sällskapet för reproduktionsmedicin årsmöte 31

advertisement
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR REPRODUKTIONSMEDICIN
ÅRSMÖTE 31 MARS – 1 APRIL 2017
CLARION HOTEL GILLET, UPPSALA
FREDAG 31 MARS
09:30
Registrering och kaffe
10:00
16:00
Introduktion.
Moderator: Johannes Gudmundsson
Nationellt Kunskapsstöd-Assisterad befruktning med donerade könsceller
Bassam El-Khouri (Socialstyrelsen)
Nationell spermabank i Sverige; för- och nackdelar
Ulrik Kvist (ANOVA)
Lunch
Nya kodningssystemet för könsceller (Single European Code (SEC)/EUROCET-koderna)
Stella Larsson (KI-Huddinge)
Nedfrysning, förvaring och preparering av spermier
Lars Johansson (RPC, UAS)
Vad gör vi när en donator som används diagnosticeras med en genetisk sjukdom? Fall
och diskussion.
Johannes Gudmundsson (RPC, UAS)
Utställning och kaffe samt sen registrering
17:00
Det officiella öppnandet av årsmötet
17:15
18:15
Framtida fertilitet? Vuxna mäns och kvinnors erfarenheter efter att ha behandlats för
cancer som barn
Stina Järvholm (SU)
Mingel på utställningen
19:30
Gemensam middag på Norrlands Nation
10:15
11:15
12:00
13:00
13:45
14:30
LÖRDAG 1 APRIL
09.00
Fertilitetsbevarande åtgärder bland transmän - erfarenheter från patienter och
vårdpersonal
Gabriela Armuand (KI)
09.30
Från lab till barn
Julius Hreinsson (KS)
10:00
Föreningens årsmöte
10:30
10:45
11:30
12:00
12:3013:30
Forskningspresentation
Stipendium till Professor Robert Edwards minne - Stipendiat 2017
Utställning, kaffe och smörgås
Prediktionsmodellen
Jan Holte (Carl von Linnékliniken)
Behandling med ART – vart är vi på väg?
Kersti Lundin (SU)
Avslutning och lunch
Download