Pressmeddelande

advertisement
Scandinavian Airlines System
Denmark Norway Sweden
SAS Corporate Communications
SE-195 87 Stockholm, Sweden
Telefon: +46-8-797 0000
Fax: +46-8-797 1515
Pressmeddelande
2001-11-09
Sida 1/1
SAS gör teknisk extrakontroll av flygplan
SAS har beslutat att göra en intern teknisk kontroll av ett antal flygplan i MD80-serien. Vid
en rutinkontroll på ett flygplan i nämnda flotta upptäcktes ett brott på en cylinder i ett av
benen på landningsstället. Kontrollen görs för att säkerställa att det inte finns risk för brott
på resterande MD80-flygplan.
Det är 43 flygplan, av totalt 63, som skall kontrolleras och kontrollen beräknas ta cirka åtta
timmar per flygplan. Flygplanen tas under fredagen ur drift vid landning på någon av de
skandinaviska hemmabaserna. Orsak till brottet utreds för närvarande av SAS i samarbete
med flygplanstillverkaren. Kontrollerna beräknas bli klara under helgen.
Tyvärr kommer dessa kontroller att få negativa påverkningar på trafikprogrammet, vilket
naturligtvis också påverkar SAS kunder. Dessa olägenheter beklagas, men då SAS har
säkerhet som högsta prioritet, tar flygbolaget det säkra före det osäkra och genomför denna
övergripande kontroll.
SAS kunder som får problem ombedes kontakta SAS biljettkontor eller SAS personal på
flygplatserna.
För närmare information, ring SAS pressjour tel + 46 8 7972944.
SAS CORPORATE COMMUNICATIONS
Download