SAS Pressmeddelande Svensk

advertisement
Scandinavian Airlines System
Denmark Norway Sweden
SAS Corporate Communications
SE-195 87 Stockholm, Sweden
Telefon: +46-8-797 0000
Fax: +46-8-797 1515
Pressmeddelande
2001-08-20
Sida 1/1
SAS köp av Braathens
Det norska Konkurrensverket har idag tillkännagivit sin aktuella värdering av SAS
potentiella köp av flygbolaget Braathens. Konkurrensverket säger nej till köpet.
Konkurrensverket grundar primärt sitt ställningstagande på att det inte i tillräckligt hög
grad är dokumenterat att Braathens är "konkursmässigt".
Braathens vände sig tidigare till SAS eftersom bolaget menade att det var i en sådan
finansiell situation att det inte kunde överleva. Braathens såg det som den enda lösningen att
SAS gick in som ägare i bolaget, för att rädda arbetsplatser, norsk flygbransch och
marknaden för norska kunder. När SAS ingick avtal med majoritetsägarna var det på denna
grundval och dessutom med utsikten att anpassa den norska luftfartsstrukturen till den
europeiska. Braathens finansiella situation har varit huvudelementet i den argumentation som
har förts med norska Konkurrensverket. Flygbolagen har försökt klargöra att om inte SAS
får möjlighet att gå in på ägarsidan i Braathens kommer detta bolag inte att överleva.
Därmed skulle många arbetsplatser försvinna.
Vi registrerar att det norska Konkurrensverket i sitt preliminära beslut inte delar Braathens
uppfattning om sin egen situation.
SAS har respekt för att det norska Konkurrensverket har uppdraget att visa omsorg om
framtida konkurrens inom norsk luftfart. Emellertid är situationen nu att verket menar att
Braathens kan överleva utan SAS. Detta står i kontrast till utgångspunkten för Braathens
förfrågan till SAS. Om verkets värdering av Braathens situation är korrekt, finns av allt att
döma inte förutsättningar för att genomföra avtalet mellan SAS och Braathens.
I första skedet måste det utredas vilken av beskrivningarna av Braathens finansiella situation
som är korrekt. Ställningstagandet härtill kommer att vara utgångspunkten för den dialog
som ska föras mellan parterna. Om det, vid verkets slutliga ställningstagande, fortfarande
råder osäkerhet kring frågan, är det naturligt att en ny instans avgör saken. SAS kommer i
ett sådant fall överklaga verkets slutliga beslut.
Det norska Konkurrensverket kommer med sina ingrepp att begränsa och reglera marknaden
- en tillbakagång till tiden innan fri konkurrens infördes inom flyget, som är unik i Europa.
SAS vill därför göra det som är möjligt för att undvika sådana orimliga reglerande ingrepp.
För ytterligare information, kontakta
SAS vice koncernchef Marie Ehrling tel + 46 8 7972156
SAS informationsdirektör Henry Stensson, tel + 46 8 7971455
SAS CORPORATE COMMUNICATIONS
Download