Hållbart företagande

advertisement
Hur arbetet med hållbart företagande kan användas i
marknadsföringen.
CSR står för Corporate Social Responsibility och översätts ibland med “företags
samhällsansvar”. Det handlar om att företag har ansvar för hur företaget påverkar
samhället och tar upp både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter och
påminner på så vis mycket om tankarna runt hållbarhet.
CSR handlar om att ta ansvar som företag, att som företag ta ansvar utöver det som
lagen kräver. Företaget kan exempelvis ta ansvar för hur företaget påverkar
samhället runtomkring eller miljön.
 Ekonomiskt ansvarstagande
 Miljömässigt ansvarstagande
 Socialt ansvarstagande
 Etiskt ansvarstagande
CSR ligger många gånger nära marknadsföring. Genom att bedriva arbete med CSR
vill man ofta vinna fler kunder eller få en bättre relation till de kunder man har. Då
måste man också kunna visa kunderna vad det är man gör, som är bra för världen.
Om företaget klimatkompenserar sina flygresor, eller försöker att minska antalet
flygresor genom betydligt miljövänligare videokonferenser, vill man att kunderna
ska få veta detta också.
Download