"En företagarkultur som vågar det hållbara samhället"

advertisement
MötesplatsDesign För Alla och Social Venture Network bjuder in till seminarium
"En företagarkultur som vågar det
hållbara samhället"
CSR är numera ett begrepp som förekommer ofta i näringslivet. Samtidigt är det en
term som det råder stor förvirring om. Vad omfattar egentligen CSR och vad
inkluderar det? Under seminariet ska vi försöka svara på följande:
CSR ­ Vad är det?
CSR ­ Hur kan det se ut?
CSR ­ Trend eller är det här för att stanna?
CSR ­ Kan sociala företag ingå i de etablerade företagens CSR arbete?
Vi svarar på frågorna genom att visa på goda exempel som våra inspiratörer
arbetar med. Vi tar del av forskning på området från Högskolan i Gävle. Vi får också
träffa ett socialt företag från Gävleborg.
Efter de goda exemplen kommer vi föra dialog om hur Gävleborgs näringsliv kan
arbeta med CSR. Hur kan vi på bred front samarbeta kring socialt ansvarstagande i
vårt län? Vad görs idag och hur kan man utveckla arbetet? Har man råd att strunta i
CSR?
Pär Larshans
Jennie Fridolin
Mats Hoffmann
Hållbarhetschef på Max, arbetar
med företagets miljö­/klimatarbete
och sociala ansvar.
Affärsutvecklare, ansvarig för
socialt arbete på NCC.
HR­chef på Dipart med fokus på
värdegrundsarbete, socialt ansvar
och mångfald.
Agneta Sundström
Kaisu Sammalisto
Arrangörer
PhD Högskolan i Gävle. Forskar
inom CSR.
Tekn Dr, Högskolan i Gävle.
Forskar inom implementering av
hållbarhet.
Anders Skogh (Unicum/
Mötesplats Design För Alla),
Ingrid Lysell Smålänning
(Innotiimi/ Unicum/ Mötesplats
Design För Alla) och Pia Jertfelt
(Social Venture Network)
modererar och faciliterar under
dagen.
När: den 18 november 2014, 13.00­16.30. Max Hamburgerrestauranger sponsrar
lunchen i Bistro Silvanum mellan 12.00­13.00!
Var: Furusalen Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle.
Anmälan görs till [email protected] senast den 11 november.
Välkomna!
Anders Skogh, Pia Jertfelt och Ingrid Lysell Smålänning
Download