The Human Element - Det inre ledarskapet

 The Human Element
Ett program för personlig- och organisatorisk utveckling
Hur människorna fungerar avgör hur
organisationen fungerar
The Human Element är en kurs för dig
som vill höja din personliga
kompetens och öka din självinsikt, och för
organisationer som vill höja effektiviteten.
Du får redskap och insikter som hjälper
dig att bygga tillitsfulla relationer. Du får
en bättre förståelse för hur du själv agerar
i olika situationer och hur en organisation
kan utvecklas för ett bättre gemensamt
resultat.
Programmet omfattar fem dagar på
internat och erbjuder kraftfulla verktyg och
insikter som ger deltagaren den
handlingskraft och inre riktning som
behövs för att kunna leda sig själva och
andra. The Human Element® utvecklar
bland annat vår förmåga till öppenhet,
ansvarstagande, kreativitet,
kommunikation och samarbete.
Den är resultatet av 40 års forskning och
erfarenhet, skapad av den amerikanske
psykologen Will Schultz (som också står
bakom den välkända FIRO-teorin).
Modellen har med stor framgång
tillämpats inom företag och organisationer
världen över med ökad lönsamhet,
effektivitet och produktivitet som resultat.
Upplägg
Under programmets första tre dagar får du
möjlighet att lära dig mer om dig själv. Det
handlar om beteenden, men också om de
känslor som utgör grunden för din självbild,
självkänsla och självförtroende.
De sista två dagarna fokuserar vi på
gruppen. Då jobbar vi bland annat med
frågor som: På vilket sätt påverkar våra
likheter och olikheter vårt samarbete? Vilka
är de största hindren för att gruppen ska
vara effektiv? Hur skapar vi trygghet, tillit och
ansvarstagande i gruppen?
Metodik
Korta teoriavsnitt, självskattnings-instrument,
feedback, visualiseringsövningar,
gruppövningar, samtal och reflektion. Ett
effektivt och väl genomarbetat program där
delarna tillsammans bildar en verkningsfull
helhet.
Målgrupp
Ledare och medarbetare som vill utveckla
sig själva och sin förmåga att hantera
relationer och skapa effektiva team.
Handledare
Christoffer Nordqvist Certifierad Handledare
The Human Element
Investering
28 500 kr exkl. moms per person. I priset
ingår royalties, dokumentation, kost och logi
Information och anmälan
Christoffer Nordqvist 070-205 11 36
[email protected]
www.detinreledarskapet.se