Vetenskapsfestival.M..

advertisement
SAMHÄLLET & LIVET
SOM ETT SPEL…
Christian Munthe
Filosofiska institutionen
www.filosofi.gu.se
Med tanke på hur illa det kan gå…
Hur i hela friden är det möjligt???
Nyttiga insikter….
Hur det går för mig beror på vad andra gör
och vad de gör beror vad de tror att jag gör,
ty hur det går för andra beror på vad jag gör
och vad jag gör beror på vad jag tror andra gör,
och vad andra gör beror på vad de tror att jag gör,
och…
strategiska beslut
Nyttiga insikter….
Dominans i stället för kalkylerad risk: välj det som är bäst
vad än de andra gör!
Nyttiga insikter….
Alla kan vinna samtidigt (ibland)!
Nyttiga insikter….
Helheten kan bli mindre än summan av
delarna: fångarnas dilemma
Nyttiga insikter….
Helheten kan bli mindre än summan av
delarna: sociala dilemman
Nyttiga insikter….

Samarbete slår konflikt

Staten & samhället

Tillit & förtroende

Kultur & moral
Lika för lika… (”Tit for tat”)



Tjänst för tjänst…
Tänk flera steg längre…
Tänk ur andras synvinkel!



Hot för hot…
Tänk flera steg längre…
Tänk ur andras synvinkel!
Nyttiga insikter….
Naturens förnuft

Samarbete slår konflikt

Staten & samhället

Tillit & förtroende

Kultur & moral
Förledande förenklingar….
Jämvikt, exploatering och orättvisa
Lojalitetsspelet



Vad förklarar vad?
Kulturförståelse och beteendematematik
Rättvisans plats?
Könsspelet
Förledande förenklingar….
Biologins moral och människans….




Åsikt, avsikt och beteende
Reflektion och reproduktion
Evolutionär succé och moralisk…
Kan samarbeta vara evolutionärt olönsamt?
Förledande förenklingar….
Modellen och verkligheten

Rationalitet
 Genomskinlighet

Information
Förledande förenklingar….

Brist på överensstämmelse med modellen är ofta det mest intressanta!
Men ger det en
vetenskaplig förklaring?

Konstruktion eller upptäckt?
Men trots allt…

Insikterna inspirerar till….
Visioner om en bättre värld
 Vidgat perspektiv på oss själva
 Större förståelse av komplicerade
samband


Och undergräver…
Politisk stagnation
 Moralistiska felslut
 Förenklade världsbilder

Download