Tekniska förutsättningar

advertisement
1 (2)
Tekniska förutsättningar
Personalwebben förutsätter följande operativsystem och program:
1.
Microsoft Windows XP Pro med Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows 7 Pro/Enterprise
2.
Internet Explorer 8/9 (Obs! Vers. 8.0.7600.16385 fungerar ej som är en
specialversion)
Firefox 6
Chrome 10
3.
Adobe Acrobat Reader version 7 eller senare version.
Detta för att kunna se och generera Crystal Rapporter.
4.
Java Runtime Environment 1.6
5.
Flashplayer 9 eller senare version. Detta för att kunna se de interaktiva
guiderna i Personalwebben.
6.
Microsoft Office 2007/2010 Sv/Eng.
Säkerheten för makron i Microsoft Word och Excel kan behövas ställas ner
från hög till låg.
För Apple/MAC användare gäller följande
1.
Istället för Apples webbläsare, Safari – som inte klarar av
Personalwebbsapplikationen, rekommenderas senaste versionen av FireFox
Mozilla.
PRAKTIKERTJÄNST AB
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
BANKGIRO
PLUSGIRO
ORG.NR
103 55 Stockholm
Adolf Fredriks Kyrkogata 8
08-789 40 00
08-412 49 45
[email protected]
www.praktikertjanst.se
881-2216
40 20 21-0
556077-2419
2 (2)
2.
Du behöver även ett program som är kompatibelt med Microsoft Office, till
exempel Office 2008 för Mac.
3.
Adobe Acrobat Reader version 7 eller senare version. Detta för att se och
generera Crystal Rapporter.
4.
Java 2 Runtime
5.
Flashplayer 9 eller senare version. Detta för att kunna se de interaktiva
guiderna i Personalwebben.
Download