PRAO PLAN KulturskolanVäxjö

advertisement
PRAO PLAN
Välkommen till oss på: Kulturskolan, Kristineberg
Vi kommer göra så gott vi kan, så att du får en bra praktik och känner att du går här ifrån
med mycket ny kunskap.
Vad du får vara med om som praktikant
Du får möte några olika yrkesgrupper inom Kulturskolan som ljudtekniker, kulturpedagoger
och kommunikatör. Hur jobbar man med ljuddesign, vad innebär det att leda och träna in en
show, och vad gör en kommunikatör? Du får även möjlighet att se och diskutera film två
eftermiddagar.
Något att tänka på inför din tid hos oss
-
-
Praktikplatserna fördelas genom skolans praktiksamordnare men du som elev och
vårdnadshavare är viktiga för att delge oss eventuell information. Allt för att vi ska
kunna ta emot dig på bästa sätt.
Kontakta oss minst en vecka innan du ska börja din praktik på telefon: 0470-41098
eller mejl: [email protected]
Arbetstider
Handledare:
Måndag-fredag: Varierar men måndag start kl. 08:00
Rikard Magnusson
Lunch: Du får lunch här på Kulturskolan
Är det något ni undrar vänd er till er handledare
Blir du sjuk ska du ringa: skolan och arbetsplatsen på tfn: 0470-417 58
Arbetsplatsinformation för PRAO elever
Namn på arbetsplatsen: Kulturskolan
Om oss: Kulturskolans verksamhet innehåller många olika delar, bl. a. teater, dans, musik, bild.
Våra kvällskurser är bara en del av det hela. Vi samarbetar i stor utsträckning med skolor.
Våra lärare jobbar även i förskolan, särskolan, på gymnasiet, universitet, på friskolor och i
närkommuner.
Vi är inblandade i många olika projekt, allt ifrån riktade insatser, t.ex integrationsarbete och
Landningsbanan till Skapande skola projekt runt om i kommunen.
Säkerhet på praoplatsen
Nödlägen med miljöpåverkan som följd skulle kunna uppstå i samband med:

Brand: Vi går igenom byggnaden och nödutgångar. Vid brand samlas vi utanför
byggnaden
Olycksrisken enligt ovan bedöms som: väldigt liten om man följer instruktionerna och

Låter eleven arbeta enligt arbetsmiljölagens regler för minderåriga.
Vi hoppas att du kommer att få en bra och lärorik praktik hos oss!
Välkommen!
Download