Musiklinjen

advertisement
Musiklinjen
Västerås Kulturskola
VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN
WWW.VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN
UPPLEV G
LÄDJ EN I AT
T SJUNGA OCH SP
ELA I NS T RUM ENT. . . !
Välkommen till
Kulturskolans Musiklinje!
- Afroamerikansk inriktning
- Konstmusikalisk inriktning
Du som har mycket stort intresse, goda förutsättningar och förkunskaper
och vill förbereda dig för att söka yrkesutbildning till musiker eller
musiklärare kan söka till Kulturskolans Musiklinje.
Linjen är treårig och har 18 platser. Du kan söka från och med
det år du fyller 15 år.
Sista anmälningsdatum är 31 mars
Antagningsprov
Du kommer att få en kallelse till antagningsprov under våren.
Då får du provspela/sjunga enligt något av följande, valfria alternativ:
• På ditt huvudämne: två musikstycken av olika karaktärer.
• Ett musikstycke på ditt huvudämne, samt möjlighet att visa övriga färdigheter på
eventuellt biämne.
Vi gör också en kort intervju.
Omfattning
•
•
•
•
Huvudämne 60 min
Biämne - ackordinstrument i grupp
Musikteori, grupplektion
Orkester/ensemble/kör
I varierande omfattning
• Gemensamma lektioner, planeringsträffar, scenisk
träning, studiebesök m. m.
• Deltagande i konserter och annan utåtriktad verksamhet.
Kursplan
Undervisningen bedrivs i enlighet med de kursplaner som
fastställs av Kulturskolan och är förlagd till eftermiddag/
kvällstid.
Avgift
2 550 kr/termin
Kursavgiften betalas innan terminsstart i samband med
kallelse.
Vill du veta mer?
Du är välkommen med dina frågor till
Mats Widelund, linjeansvarig, 021-39 17 97
[email protected] eller till
Kulturskolans expedition 021-39 19 50
[email protected]
Västerås Kulturskola
Afroamerikansk inriktning
ELEVENS
PERSONUPPGIFTER
Konstmusikalisk inriktning
ANSÖKAN TILL MUSIKLINJEN
Det går också att göra ansökan via vår hemsida vasteras.se/kulturskolan
Kulturskolans expedition tillhanda senast 31 mars
Personnr
Förnamn
Hemtelefon
Mobilnr. för SMS-tjänst
Efternamn
Gatuadress
Skola och klass vid ansökan
ANSÖKAN TILL
MUSIKLINJEN
NUVARANDE
UNDERVISNING
MÅLSMANS
PERSON
UPPGIFTER
VG TEXTA
E-post (som används kontinuerligt)
Tidigare erhållen undervisning i musikskola,
studieförbund eller privat.
Sökandes huvudinstrument
Ämne
Antal terminer
Jag undervisas i Kulturskolan
NEJ
JA - vilken/vilka lärare:
Målsman 1
Personnummer Målsman 1
Arbetstelefon/mobil Målsman 1
Målsman 2
Personnummer Målsman 2
Arbetstelefon/mobil Målsman 2
PUBLICERING AV BILDER PÅ MIG (OM MYNDIG) ELLER MITT BARN (SOM MÅLSMAN)
FÅR FÖREKOMMA I PRESENTATIONER AV KULTURSKOLAN I FOLDRAR OCH PÅ WEBB
Jag godkänner
JA
UNDERSKRIFT
Datum
TERMINSAVGIFT
Se hemsidan under respektive ämne. Anmälan är bindande. Betalningsskyldighet (hel avgift) gäller från och
med tredje lektionstillfället på höstterminen respektive vårterminen.
SMS-TJÄNST
När läraren är sjuk skickas sms för att informera om inställda lektioner.
NEJ
Målsmans underskrift
De personuppgifter som lämnas, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, registreras i kommunens administrativa datasystem Extens, för att användas för administration. Uppgifterna kommer att registreras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
För ytterligare information gällande PUL kontakta Extens systemförvaltning.
IFYLLS AV KULTURSKOLAN
Placering
Undervisning skola och lokal
Anteckningar
Lärare
Reg plac
Datum
Reg kö
Sign
Datum
Sign
Västerås Kulturskola
Telefon
021-39 19 50
Hemsidavasteras.se/kulturskolan
[email protected]
Besöksadress
Växhuset, Viktor Larssons plats
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards