Exjobbserbjudande - Högskolan i Borås

advertisement
HÖGSKOLAN I BORÅS
Exjobbserbjudande
Sortering av textil och utsortering av textil med innehåll av farliga
kemikalier.
Studentgrupp
Textilingenjörer
Bakgrund
Textilbranschen står inför stora omställningar både globalt och regionalt.
Globalt säger prognoser att fiberbehovet kommer att tredubblas de närmaste 40 åren, från ca.
90 milj. ton 2014 till mer än 200 milj. ton 2050. Det innebär att den fiberproduktion som
redan finns måste utnyttjas på ett mycket bättre sätt bl.a. genom att effektiva cirkulära flöden
kan etableras och detta bör då ske på lokal/regional nivå bl.a. för att minska transportarbetet.
Skall fibrernas livslängd kunna ökas genom både längre användning (Redesign) och
upprepade liv (Recycling) så måste den ursprungliga varan var fri från giftiga kemikalier och
redan existerande varor som innehåller giftiga ämnen måste löpande kunna sorteras ut ur det
cirkulära flödet.
Textiliers kemikalieinnehåll kommer att bli en viktig ansvarsfråga och att denna då kan
hanteras kan vara en nyckel till att bra produkter väljs redan från början och för att möjliggöra
konstruktionen av cirkulära flöden utan downcycling.
Genomförande
Med utgångspunkt från ett kommande forskningsprojekt kring giftiga kemikalier i textil
genomförs en kartläggning av möjligheterna att hitta farliga kemikalier med hjälp av
spektroskopi t.ex. FTIR, NIR, Raman.
Uppdragsgivare
Smart textiles, Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Kontaktperson
Textilhögskolan/Smart textiles: Mats Johansson,
mail [email protected] , tele 033 435 4166
Download