PRESSMEDDELANDE 20110315 Kontakt: Gunnar Hanson e

advertisement
PRESSMEDDELANDE
Kontakt:
e-post:
tfn:
20110315
Gunnar Hanson
[email protected]
+46733663040
NYA PRODUKTER INOM GRÖN KEMI.
RENGÖRING/AVFETTNING/SANERING FÖR MARIN-, BILLACKERINGS- OCH
LIVSMEDELSINDUSTRIN.
Nu lanseras Global Greens helt biologiskt nedbrytbara produkter på den skandinaviska
marknaden.
Global Greens produkter sätter en ny standard för rengöring, sanering och
avfettningsförmåga med sitt produktprogram, som omfattar produkter för marin-,
billackerings- och livsmedelsindustrin.
Samtliga produkter är baserade på micelle teknologi och kan kallas kolloidala rengörare.
Kolloidala produkter är enastående effektiva utan att ha några giftiga bieffekter, de kan
ersätta miljontals ton giftiga kemikalier och är uppbyggda av naturliga organiska ämnen.
Produkterna rengör effektivt utan att vara skadliga för vare sig vår hälsa eller miljö.
Global Greens produkter är inte explosiva, inte eldfarliga, inte farliga att lagra eller
transportera, inte frätande, inte vådliga att använda, inte giftiga.
Produkterna är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara.
Sortimentet omfattar produkter för rengöring, avfettning, oljespillsanering, rost- och
fläckborttagning, teakrengöring, tvätt/vaxning och biologiskt nedbrytbar hydraulolja.
Läs mer på: http://www.global-green.co.uk
Download