Skandia Fonder Holiday schedule 2016

advertisement
Skandia Fonder Holiday schedule 2016
All funds closed on Swedish holidays and:
Fund
Skandia USA
Skandia Nordamerika Exponering
Skandia Global Exponering
Skandia Global Företagsobligationsfond
Skandia Tillväxtmarknadsfond
Skandia Världen
Skandia Time Global
Skandia Skala 1:5
Skandia Skala 2:5
Skandia Skala 3:5
Skandia Skala 4:5
Skandia Skala 5:5
Skandia Europa Exponering
Skandia Japan
Skandia Asien
Jan
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Feb
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11
11
8, 9,10, 11, 12
Mar
25, 28
21
Apr
29
4
May
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2, 30
3, 4, 5
2
Jun
Jul
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18
9, 10
Aug
29
11
Sep
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Oct
19, 22
15, 16
10
3, 4, 5, 6, 7
10
Nov
24
24
24
11, 24
24
24
24
24
24
24
24
24
3, 23
Dec
27
23
Download