STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för arkeologi och

advertisement
STOCKHOLMS UNIVERSITET
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Antikens kultur och samhällsliv I, GN (30 hp) HT 2011 - VT 2012
Långsam studietakt
MEDELHAVSOMRÅDET 1000 F.KR. – 300 F.KR. (9 hp)
Lärare: Arja Karivieri
Lokal: sal 435
Tider: måndagar samt en tisdag kl. 18-20, eller kl. 18-21 (markeras med *)
Skrivning: lördag 4/2, kl. 10-14, Hörsal D7 (Södra husen)
Mån 24/10
Introduktion. Grekland under järnåldern – kontakter med öst och väst –
begynnande kolonisation
(Morris&Powell: kap. 1-2, 5-6; Pedley, kap. 4-5; Gates, kap. 11)
Mån 31/10
Grekland under den arkaiska perioden – stadsstater och fortsatt
kolonisation – arkaisk konst
(Morris&Powell, kap. 8-9; Pedley, kap. 6; Gates, kap. 12-13)
Tisd 8/11
Athens demokrati och oligarkin i Sparta – Grekland under 400-talet:
perserkrigen och peloponnesiska kriget
(Morris&Powell, kap. 10-13, 16; Patterson; Gates, kap. 13, 15)
Mån 14/11* Det peloponnesiska kriget - Grekland under 400-talet: konst, drama och
filosofi
(Morris&Powell, kap. 14-15; Pedley, kap. 7-8, s. 324; Gates, kap. 15)
Mån 21/11
Grekisk religion, mytologi och kult
(Morris&Powell: kap. 7; Price, kap. 1-6; Woodford kursoriskt;
Gates, kap. 14, 16)
Mån 28/11
Grekland under 300-talet – Sparta, Syracusa och Makedonien
(Morris&Powell, kap. 17, 19; Pedley, s. 311-335)
Mån 12/12
Grekiskt samhälle – grekisk familj; Stadsbyggnadskonst – Athens
topografi
(Morris&Powell, kap. 3; Patterson; Pedley, s. 173-176, 226-228, 251-274,
297-299; Gates, kap. 15)
Mån 19/12* Grekisk kultur på 300-talet: konst och filosofi
(Morris&Powell, kap. 18; Price, kap. 7; Pedley, kap. 9; Gates: kap. 16)
Mån 9/1
Västra medelhavsområdet till ca. 300 f.Kr.: det tidiga Rom och etruskerna
(Morris&Powell, s. 500-502; Gates, s. 317-321; Wikander & Wikander)
Download