Vad säger forskarna om klimatförändringen?

advertisement
Vad säger forskarna om klimatförändringen?
I diskussioner om klimatförändringen framförs ibland argumentet att forskarna inte är överens
i denna fråga. Men det gäller att skilja på seriös forskning och påståenden utan vetenskapligt
underlag.
För att forskning ska vara trovärdig, måste den tåla granskning av andra oberoende experter,
innan den publiceras i en allmänt accepterad vetenskaplig tidskrift. Senare måste även andra
studier kunna bekräfta resultaten. Klimatforskningen fungerar också på detta sätt.
Vid en genomgång av 13950 fackgranskade klimatartiklar som publicerats mellan 1991 och
2012, var det bara 24 artiklar, dvs 2 promille, som tydligt förnekade den globala
uppvärmningen eller angav någon annan orsak än koldioxidutsläpp. Mer än 33 000 forskare
hade medverkat i artiklarna som dokumenterade en klimatförändring, medan de 24
förnekande artiklarna var skrivna av sammanlagt 34 författare.
Med andra ord: 999 av 1000 klimatforskare anser att det finns en klimatförändring och att den
orsakas av människornas koldioxidutsläpp.
Och endast 1 av 1000 klimatforskare förnekar att klimatet förändras, eller att det är
människorna som orsakar det.
Källa: James L. Powell. “James Lawrence Powell”.
http://www.jamespowell.org/PieChart/piechart.html
Download