Köttproduktionens förödande konsekvenser

advertisement
Unga Reportrar,
Elin Sandgren
Clara Österdahl
Ella Sibbmark
Tove Wideqvist
Bosse Blomqvist
NA15D, Lars Kaggskolan, 170126
Köttproduktionens förödande konsekvenser
På bilden visas hur otroligt mycket potatis man får jämfört med kött på samma yta åkermark.
På 4000 m
2
åkermark får man ut 9000 kg potatis men endast 70 kg kött. Dessutom visar
lapparna hur stort koldioxidutsläppet per kilogram av de olika produkterna är. Vattenglasen
symboliserar hur mycket vatten man sparar genom att producera 1 kg potatis jämfört med
motsvarande mängd nötkött. Äter vi mindre kött minskas vårt nyttjande av jordens resurser
avsevärt och de positiva konsekvenserna blir många. Exempelvis skulle sommarens
vattenbrist på Öland kanske aldrig inträffat. Likväl skulle den globala uppvärmningen minska
till följd av ett minskat koldioxidutsläpp. Detta är ett globalt problem som måste motverkas
på lokal nivå.
Tanken med fotot är att ge en bild av hur stor skillnad det är mellan produktionen av kött och
vegetariska livsmedels påverkan på vårt jordklot vad gäller ytan som krävs, koldioxidutsläpp
och utnyttjande av jordens vattenresurser.
Download