Airbus - ledande inom utvecklingen av moderna trafikflygplan

Scandinavian Airlines System
Denmark Norway Sweden
SAS Corporate Communications
SE-195 87 Stockholm, Sweden
Telefon: +46-8-797 0000
Fax: +46-8-797 1515
Pressmeddeland
e
1999-12-15
Page 1/1
Airbus - ledande inom utvecklingen av
moderna trafikflygplan
Flygplanstillverkaren Airbus Industrie är ett europeiskt multinationellt konsortium och
ledande i världen när det gäller utvecklingen av trafikflygplan.
Airbus har i dag 61 procent av alla order i världen på flygplan med över 100 säten.
Av de nu aktuella flygplanstyperna A330 och A340 har Airbus 551 order från 56 kunder.
Airbus Industrie grundades 1967 då Frankrike, Tyskland och Storbritannien gick samman
om utvecklingsprogrammet kring flygplanet A300. 1998 var omsättningen USD 13,3 Mdr
eller SEK 110 Mdr. Värdet på Airbus orderstock var 1998 USD 39 Mdr eller drygt SEK 320
Mdr.
Från 1970, då det första flygplanet tillverkades, och fram till september 1999 har Airbus fått
sammanlagt 3 479 fasta order på flygplan och av dem har 2 080 levererats. 173 flygbolag
världen över flyger i dag Airbus.
Konsortiet Airbus Industrie består av franska Aerospatiale Matra till 37,9 procent,
Daimlerchrysler Aerospace Airbus Gmbh till 37,9 procent, British Aersospace 20 procent och
spanska CASA 4,2 procent.
Airbus Industrie har 37 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Toulouse, vid Blagnacflygplatsen, och där sker också slutmonteringen av merparten av flygplanen.
Flygplanstyperna A319 och A321 sätts samman i Hamburg.
Delar och systemkomponenter till flygplanen tillverkas världen över, i Australien, Canada,
Kina, Indien och USA, och transporteras i Airbus egen regi till fabrikerna i Europa. Airbus
har redan i många år tillämpat ”just in time” – delarna flygs in strax före slutmonteringen.
Airbus flygplanstyper har en unik fördel, ”commonalitet” eller överensstämmelse mellan
flygplanstyperna inom en familj. Det betyder att varje plantyp i grunden liknar de övriga
modellerna i samma familj, vilket gör det lättare för besättningen att växla mellan
flygplanstyperna. Även underhållet förenklas och det ger ökad effektivitet och lägre
kostnader för flygbolagen. Här fungerar Airbus som banbrytare inom flygbranschen.
Miljötänkandet ligger långt framme hos Airbus. Airbus flygplan är bland de mest
bränslesnåla transportmedlen i världen. Nya material används i flygplanen – kolfiber, till
exempel, som kräver betydligt mindre energi när det produceras och minskar vikten på ett
flygplan med upp till 25 procent jämfört med traditionella material. Resultatet blir lägre
bränsleförbrukning och minskade utsläpp, samt lägre bullernivå.
För fotografier av flygplanen, vänligen gå in på:
http://www.scandinavian.net/company/newsfacts/picture/archive.asp
SAS CORPORATE COMMUNICATIONS