Bild 1 - Teknikiskolan.se En skolblogg

Flygplan
Första glidflygplanet


Otto Lilienthal
1890-talet
FÖRSTA FLYGPLANET


1903
Bröderna Wright
Flygplans modeller genom åren
Första svenska
passagerarplanet


1923
Tysktillverkat
Första passagerarplanet med
motor


Alf Lysholm
1950-talet
Flygplan
Utvecklingen
• Kan ha mera passagerare i sig (färre platser
förr)
• Större yta.
• Snabbare hastighet.
• Rymmer mer bensin/färdas längre.
Varför utveckling?
Första planet var gjort av trä och då kunde man inte ens lasta på
det med 10kg bananer för det är för tungt och då går planet
sönder. Dagens plan är gjort av metall och då kan man lasta på
med flera ton. Motorerna är starkare nu för dem orkar med att
åka längre än flygplanen förr i tiden. Så vi behöver utvecklingen
för att kunna lasta mera på flygplanen och för att flygplanen ska
kunna åka längre innan man tankar dem igen. Första
passagerarplanet fick bara plats med 6st passagerare och nu får
man plats med ca 750st passagerare i det största flygplanet.
Uppskattning av teknik
Idag utvecklar vi flygplanen i stortsätt hela tiden. Det som vi nu
börjar tänka på är att flygplanen inte är bra för naturen.
Flygplanen går på bensin som är väldigt skadligt för miljön. En
för bättring som man kan göra är att flygplanen ska gå på
solenergi. Det gör att flygplanen blir mer miljövänliga.
Det som är fördelen med just flygplanen är att flera människor kan
komma snabbt till ett annat land.
Slut på
Flygplanssnack