PWM laddningsregulatorer

advertisement
PWM laddningsregulatorer
www.victronenergy.com
BlueSolar 12/24-5
5A med 12V eller 24V
Lågkostnads-PWM-regulator (pulsbreddsmodulering)
Invändig temperatursensor.
Trestegs batteriladdning (bulkläge, absorptionsläge och floatläge).
Skydd mot överström.
Skydd mot kortslutning.
Skydd mot omvänd polaritet vid anslutning till solcellspaneler och/eller batteri.
Lågspänningsskydd (LVD).
BlueSolar DUO 12/24-20
20A vid 12V eller 24V
PWM-regulator.
Laddar två separata batterier. Exempelvis startbatteriet och servicebatteriet i en båt eller i en
husvagn.
Programmerbar laddningsström (standardinställningen ger samma mängd ström till båda
batterierna)
Laddningsströmsinställningar för tre batterityper (Gel, AGM och Flooded).
Invändig temperatursensor och extra fjärrtemperatursensor.
Skydd mot överström.
Skydd mot kortslutning.
Skydd mot omvänd polaritet vid anslutning till solcellspaneler och/eller batteri.
BlueSolar 12/24-5
BlueSolar DUO 12/24-20
Fjärrdisplay för BlueSolar DUO
12/24-20
Startbatteri
BlueSolar
timer
12/24
med
Servicebatteri
BlueSolar 12/24-10 med timer 10A vid 12V eller 24V
PWM solcellsbelysningsregulator.
Två timers för att möjliggöra drift från skymning till gryning eller begränsad drifttid efter skymning
och begränsad drifttid innan gryning.
Sjusegmentsdisplay för att visualisera tidsinställningar och analysera fel.
Batteristatusindikator med överladdningsvarning.
Invändig temperatursensor.
Trestegs batteriladdning (bulkläge, absorptionsläge och floatläge).
Skydd mot överström.
Skydd mot kortslutning.
Skydd mot omvänd polaritet vid anslutning till solcellspaneler och/eller batteri.
Lågspänningsskydd (LVD)
BlueSolar 12/24-5
BlueSolar
Batterispänning
Beräknad laddningsström
Utmatning till ett andra batteri
Automatiskt lågspänningsskydd
Maximal solcellsspänning
Egenkonsumtion
Standardinställningar
Absorptionsladdning (2)
Floatladdning (2)
Utjämningsladdning (2)
Lågspänningsskydd (LVD)
Återkoppling lågspänningsladdning
Hölje & Miljö
Batteritemperatursensor
Temperaturkompensation
Driftstemperatur
Kylning
Fuktighet (ej kondenserande)
Skyddsklass
Terminalstorlek
Vikt
Dimension (h x b x d)
Montering
12V
24V
12/24 Volt med autoval (1)
5A
Nej
Ja
(maximal laddning 10/20/20 A)
28/55 V (1)
6m A
14,4V
13,7V
28,8V
27,4V
n. a.
11,1V
12,6V
22,2V
25,2V
Ja
Invändig sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C till +55°C (full laddning)
Naturlig konvektion
Max. 95 %
IP20
6mm² / AWG10
160/160/180gr
70x133x34 mm
Vertikal väggmontering
Enbart inomhus
Standarder
Säkerhet
EMC
BlueSolar DUO 12/24-20
12V
12/24 Volt med autoval (1)
20 A
Ja
24V
n. a.
28/55 V (1)
4m A
14,4V
13,7V
28,8V
27,4V
n. a.
n. a.
n. a.
Ja
Invändig sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C till +55°C (full laddning)
Naturlig konvektion
Max. 95 %
IP20
6mm² / AWG10
180gr
76x153x37 mm
Vertikal väggmontering
Enbart inomhus
EN60335-1
EN61000-6-1, EN61000-6-3
1)
2)
För 12 Volt använd solpaneler med 36 celler
För 24 Volt använd solpaneler med 72 celler eller 2x 36 celler i serie
Hänvisning till manualen för alternativa laddningsspänningsinställningar
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Nederländerna
Telefon, växel
: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-post: [email protected] | www.victronenergy.com
BlueSolar 12/24 med timer
12V
24V
12/24 Volt med autoval (1)
10 A
Nej
Ja
(maximal laddning 10A)
28/55 V (1)
5m A
14,4V
13,7V
14,8V
11,1V
12,6V
28,8V
27,4V
29,6V
22,2V
25,2V
Ja
Invändig sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C till +55°C (full laddning)
Naturlig konvektion
Max. 95 %
IP30
6mm² / AWG10
150gr
65x140x45 mm
Vertikal väggmontering
Enbart inomhus
Download