DTV...X

advertisement
DTV...X
revision
03 2016
DTV...X
Differenstryckvakt för luft och neutrala gaser
Differenstryckvakt för att övervaka ventilationsaggregat,
fläktar, filter eller för att reglera avfrostningsfunktioner.
DTV...X är en tryckvakt för att övervaka luft eller ej
brandfarliga, icke-aggressiva gaser i ett luftbehandlingssystem. Enheten kan till exempel användas i följande
applikationer:
•
Luftfilter och ventilationsaggregat
•
Industriella luftkylningskretsar
•
Överhettningskydd för fläktar
•
Övervakning av luftflöde i ventilationskanal
•
Luftreglering och brandskyddsspjäll
•
Frysskyddssystem för värmeväxlare
Funktion
Trycket som ansluts till högtrycksporten (P1) jämförs
med det lågtryck som ansluts till P2. När differenstrycket
överskrider inställt börvärde öppnar eller stänger
kontakten.
När tryckvakten används för att övervaka en fläkt går
det bra att låta port P2 vara oansluten (för att mäta
atmosfärtryck).
Börvärde och inställning
Börvärdet ställs in via en ratt under kåpan. Det kan läsas
av genom locket. Locket hålls fast med en enda skruv för
att underlätta montage och underhåll.
Enhetens hysteres är förinställd vid leverans.
Plintanslutningar
DTV...X har 3 inbyggda platta AMP-kontaktdon under
plastlocket. 3 instickbara skruvplintar ingår vid leverans
för enkel anslutning.
Kortfakta om DTV...X
• För differenstryck upp till 5000 Pa
• Lägsta börvärde är 20 Pa (DTV300X)
• Kompakt design
• Utmärkt långtidsstabilitet
• Enkel installation och montage
• Kan användas vid temperaturer under -20°C
DTV...X
Modeller
Modell
Tryckområde
Hysteres (P)
DTV300X
20...300 Pa
10 Pa ± 15 %
DTV500X
50...500 Pa
20 Pa ± 15 %
DTV1000X
200...1000 Pa
100 Pa ± 15 %
DTV2500X
500...2500 Pa
150 Pa ± 15 %
DTV5000X
1000...5000 Pa
250 Pa ± 15 %
Tillbehör
ANS-1
DBZ-14A
DBZ-14B
2 m plastslang och två tryckutgångar
Uppsättning monteringsbyglar och skruvar
Uppsättning monteringsbyglar och skruvar
Tekniska data
Medium
Omgivningstemperatur
Lagringstemperatur
Max. differenstryck
Livslängd
Material
Givarhus
Membran
Monteringsbygel (tillval)
Skyddsklass
Vikt
In- och utgångar
Reläutgång
Kabelanslutning Tryckanslutning
2
Luft, ej brandfarliga och icke-aggressiva gaser
-20...+85°C
-40...+85°C
10 kPa (alla modeller)
Över 106 växlingar
Polystyren
Silikon
Galvaniserat rostfritt stål med två monteringshål (Ø 5 mm, cc 40 mm)
IP54
0,12 kg
LVD, lågspänningsdirektivet: Produkten uppfyller kraven i det europeiska
lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG.
RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.
Max. 1 A (0,4 A), 250 V AC, växlande kontakt
Platt AMP-kontakt, 6,3 x 0,8 mm enligt DIN 46244.
Kabelskyddsrör med dragavlastning.
Anslutningsrör för 6 mm tub, P1 (+) ansluter till högre tryck,
P2 (-) till lägre tryck
DTV...X
Kontaktutplacering
2 NO
3 COM
Slutande
kontakt
11 =Closing
contact
22 =Operating
contact
Rörelsekontakt
33 =Power
supply line
Matningsspänning
1 NC
P
Dimensioner, differenstryckvakt
ø 4 8 .5
.5
21.8
57.5
65
50
59
7.5
18
ø6
(mm)
Dimensioner, DBZ-14A
46
ø5
7
71
2
40
60
(mm)
19
Dimensioner, DBZ-14B
ø4
ø5
0
70.5
65.5
55
50
11
7.7
0
ø4
ø5
ø10
18
ø 4.5
40
60
Produktdokumentation
Dokument
DTV...X_inst
Typ
Instruktion för DTV...X
Produktdokumentationen kan laddas ner från www.regincontrols.com.
Huvudkontor Sverige
Telefon: +46 31 720 02 00
Web:www.regincontrols.com
Mail:[email protected]
ø5
10
60
21.5
40
10
(mm)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards