Långsiktig, säker och trygg laddning

advertisement
TC-FAS 5
Långsiktig, säker och trygg laddning
Att ladda ett batteri ska vara enkelt och kännas säkert. Men för
att kunna lämna ett löfte om effektiv och säker laddning, krävs
en batteriladdare vars höga kvalitet är vunnen ur genomtänkta
lösningar.
Swede Electronics verksamhet har sedan starten 1982, präglats
av just genomtänkta lösningar, i nära samråd med våra kunders
önskemål och krav. Under åren har vi inte bara följt utvecklingen,
utan också stått i dess front.
Våra högt ställda ambitioner och vårt arbetssätt, tror vi är några
av anledningarna till att vi idag är kända för att vara ett företag
som tillhandahåller rätt produkter i rätt tid.
Några av TC- FAS 5: s fördelar:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Helt automatisk
Kompakt tyristorstyrd laddare
Lättavlästa lampor för laddningsstatus
Kortslutningssäker
Polvändningssäker
Dubbelt skydd mot överhettning
Klarar djupurladdade batterier
Lång livslängd - pålitlig
Servicevänlig
Lätt att montera
Swede Electronics i Nås AB
Hjärpholn 18
S - 780 53 Nås
Tel: + 46 281 304 00
Fax: + 46 281 306 66
[email protected]
www.swedeelec.se
– Långsiktig, säker och trygg laddning
TC-FAS 5
Säkerhet
Vår batteriladdare, TC-FAS 5, är en helautomatisk tyristorstyrd laddare. Den korrekta laddningsalgoritmen
laddar alltid batteriet effektivt, utan risk för över - eller underladdning. Användaren kan sedan tryggt ta
batteriet i bruk och veta att det är fulladdat.
Laddarens höga säkerhet erhålls genom avancerad teknik. Risken för gnistbildning vid inkoppling till
batteriet är eliminerad, det genom fördröjd start. Med hjälp av två lysdioder kan användaren enkelt och
snabbt se laddningens status.
Som standard finns dubbla överhettningsskydd, ett vid kretskortet och ett i transformatorn. Dessutom
är 24V/6A- laddaren utrustad med en temperaturstyrd fläkt som håller kraftkomponenter och transformator
på en låg temperatur.
Effektivitet
Tack vare exakt styrning av ström - och spänningsnivå, kan vi garantera att batterierna laddas effektivt,
med minimal gasutveckling. TC-FAS 5 klarar också av att ladda upp djupurladdade batterier, genom att
inleda laddningen med låg ström och mjukstart.
TC-FAS 5 hanterar stora nätspänningsvariationer och märkströmmen är alltid angiven i sant effektivvärde
och uppmätt vid 2,3V/cell.
Kompakt och flexibel
TC-FAS 5 är tillverkad i en stränggjuten aluminium profil och kan med hjälp av en monteringskassett
enkelt monteras i fordon eller på en vägg. Den låga ljudnivån och den starka konstruktionen medverkar
dessutom till att laddaren kan användas både för hemmabruk och i industrin. En omkopplare finns för att
både gelade och våta batterier skall kunna laddas optimalt.
Teknisk data
TC-FAS 5
1208
2404
2406
Märkström*
8A
4A
6A
Rekommenderas till
batterikapacitet C5
25-80 Ah
15-40 Ah
20-60 Ah
Batterispänning
12V, 6 celler
24V, 12 celler
24V, 12 celler
Nätspänning
230V
230V
230V
CE-märkning
EN 60601-1-2
EN 60335-2-29
EN 50081-1
EN 50082-2
EN 60601-1-2
EN 60335-2-29
EN 50081-1
EN 50082-2
EN 60601-1-2
EN 60335-2-29
EN 50081-1
EN 50082-2
Backström från batt.
<0,5mA
<1,0mA
<1,0mA
Isolationsklass **
II
II
II
Kapslingsklass
IP20
IP20
IP20
Karakteristik
IUoU
IUoU
IUoU
Vikt (Kg)
3,1
3,1
3,3
Mått (HxBxDj)
Inkl. mont. kassett
74x131x174mm
80x143x175mm
74x131x174mm
80x143x175mm
74x131x192mm
80x143x193mm
* aritmetriskt medelvärde vid 2,3V/Cell ** Ojordat uttag
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i material och specifikationer utan föregående meddelande.
Swede Electronics i Nås AB • Hjärpholn 18 • S - 780 53 Nås • Tel: + 46 281 304 00 • www.swedeelec.se
Download