medlemsansökan - Romeleslingan

advertisement
Romeleslingan
Medlemsansökan
Företagets namn: _____________________________________________________________________
Adress: _____________________________________________________________________________
Kontaktperson: _______________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________
Mail-adress: __________________________________________________________________________
Hemsida: ____________________________________________________________________________
Kortfattad beskrivning av verksamheten:___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Varför vill ni vara med i Romeleslingan?: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ansökan skall lämnas till någon av Romeleslingans medlemmar innan 31/12 som sedan behandlas
vid Romeleslingans årsmöte som hålls under januari månad. Årsmötets beslut meddelas snarast därefter.
Medlemsavgift är för närvarande 2.500:-/år. För nya medlemmar tillkommer också en engångskostnad
på 800:- för Romeleslingans skylt.
Vid godkänt medlemskap kommer dessa belopp att faktureras ditt företag.
Download