Crowdfunding – folkfinansiering (gräsrotsfinansiering)
Flera företag och personer går tillsammans ihop för att finansiera en idé, ett projekt, en
verksamhet etc.
Den bästa bolagsformen för detta är ekonomisk förening. En ekonomisk förening
registreras hos bolagsverket och måste bestå av minst 3 medlemmar. Det ska finnas
stadgar, styrelse,(antal personer ?) revisor ( behöver ej vara aukoriserad). En ekonmisk
förening lyder under bokföringslagen och skall göra en årsredovising ( behöver ej
skickas till bolagsverket)
I stadgarna ska firmanamn och ort finnas, en beskrivning med villkor för medlemsavgift,
medlemsinsats och medlemslån.
Man bygger bolaget på medlemskap där alla betalar en medlemsavgift/år. Man
bestämmer sig för värde på medlemsinsats (som kan vara ekonomisk och/eller fysisk
insats)
Medlemsavgift – ska vara lika för alla
Fastighet
Inventarie
Medlemsinsats – ska vara lika för alla
Medlemslån – kan vara helt olika
Banklån
Upplägg:
1. Hur stor summa pengar behövs? (ritning + kalkyl)
2. Vad får finansiärerna? (avkastnings villkor på insats, medlemslån stadgar)
3. När ska projektet vara färdigt finansierat?
4. Full finansiering behöver ske inom tiden för projektets start
8 råd för ett lyckat finansieringsprojekt








Bra idé/projekt
Lyft fram organisationen/styrkor i projektet
Berätta historien
Gör ett marknadsföringsmaterial (video, bilder etc)
Avgränsa
Kreativa belöningar ( vad får finansiärerna)
Belöningar för alla plånböcker (se till så att det finns belöningar fr alla
plånböcker och engagemang)
Skapa en påbyggbar historia ( de flesta projekt drar in merparten av sina pengar i
bröjan och i slutet- Uppdatera kontinuerligt finansieringsprojektet med nya
detaljer och argument)