T E M A H AV E T
LEKTIONSTIPS
Börja med att låta barnen fundera kring HAVET. Vad är det för skillnad mellan
hav och sjö? Vad är det för skillnad mellan salt, sött och bräckt vatten? Hur blir
det vågor? Är havet blått eller är det himlen som speglar sig? Hur djupt kan havet
bli? Hur andas fiskar under vatten? Hur ser snäckor och musslor ut? Varför hittar
man dem ibland på stranden? Vad är farligt för havet och djuren i det? Prata om
små djur och stora djur i havet. Allt från plankton till stora valar. Hur stor är en val
– jämför med ett hus t ex. Varför är fiskarna som lever i korallreven så färgglada?
Varför är fiskarna här i Norden inte lika färgglada?
MATEMATIK
• Använd vatten för att träna volym. Mät, häll och jämför.
• Sortera t ex snäckskal i storleksordning. Gör ett diagram.
NATURVETENSKAP
• Vad kan flyta och vad sjunker i vatten? När fryser vatten till is?
• Hur ser fågellivet ut runt havet?
• Vad händer med havet och djuren som bor i havet på vintern?
SPRÅK & KOMMUNIKATION
• Läs berättelsen om ”den lille havsfrue”? Låt barnen själva hitta på en saga.
Om en sjöjungfru, en liten fisk som simmat vilse, ett sjöodjur eller kanske en rik
havskung på havets botten.
BILD
• Låt barnen skapa fantasifulla plankton, maneter, fiskar, sjöhästar och annat
spännande som finns i havet.
T E M A H AV E T
LEKTIONSTIPS
TEKNIK
• Hur kan människor ta sig fram i vattnet? Prata om allt från små vattenskotrar,
vattenskidor och ekor till stora färjor och lastfartyg.
• Prata om båtar förr och nu. Prata om segel och propellrar, lastfartyg, krigsfartyg
och sjörövarskepp
MILJÖ
• Kommer det i skräp i vattnet? Hur hamnar det där? Vad händer om det kommer
för mycket skräp i vattnet?
• Kan man fiska för mycket? Vad händer med havet om man fiskar för mycket?
HÄLSA
• Varför ska man använda flytväst även om man kan simma?
• Vad ska man göra om om man ser att någon faller ner i vattnet?
• Varför är det bra att kunna klädsim?
• Finns det några simmärken som ni kan ta tillsammans? (På Svenska Simförbundets
och Svenska Livräddningssällskapets hemsidor finns information om de olika
simmärkena.)