Akvariet i centrum 6 Så får du fiskarna att trivas Rätt skötsel 22

Akvariet i centrum 6
Så får du fiskarna att trivas
Rätt skötsel 22
Vad är ett akvarium? 7
Är akvarium något för mig? 23
> Ett stycke natur inomhus 7
> Arbetsinsats 23
> Kostnader 23
Fiskarna - stjärnor bakom glas 8
> Det är inte bara färgen som räknas 8
> Börja i liten skala 9
> Fascinerande fiskar 9
Var kommer fiskarna ifrån? 10
> Tropiska vatten 10
> Europeiska vatten 10
> Inga akvarier utan fiskodlingar 10
Planera i förväg 24.
>
>
>
>
>
>
Välj rätt akvarium 24
Checklista: Att tänka på före köpet 25
Var ska akvariet stå? 25
Juridiska aspekter 26
På den säkra sidan 26
I semestertider 26
Inget akvarium utan teknik 27
Fiskens anatomi 12
>
>
>
>
>
Gälarna 12
Fenorna 12
Huden 13
Sidolinjen 13
Simblåsan 13
Växter - inte bara till prydnad 14.
> Växternas funktion 14
Vatten är liv 16
> Mer än B2016
> Grunden för allt liv 17
> Akvarier är spännande 17
Litet akvarielexikon 18
http://d-nb.info/1029794626
>
>
>
>
Tropiska fiskar gillar värme 27
Filter ger rent och klart vatten 28
Filtermaterialet är filtrets hjärta 29
Belysning: dagsljus är inte
tillräckligt 30
> Koldioxidgödsling
- ett försummat kapitel 31
> Ventilation behövs sällan 32
> Övrig utrustning 33
Inred akvariet snyggt och
praktiskt 34
> Bottenmaterial 35
>
>
>
>
>
>
>
>
Checklista: Inredning 35
Rötter 36
Stenar 37
Akvariebakgrunder 37
I akvariebutiken 38
När du har köpt akvariet 38
Inkörning av akvariet (jo
Checklista: Introducera fiskarna ko
Växterna - så sköter du dem 41
> Skötsel k3
> Checklista: Odla och föröka akvarie­
växter 43
Utfodra fiskarna rätt kk
>
>
>
>
>
>
Torrfoders
Levande foder k5
Djupfryst foder w
Frystorkat foder wi
Vegetabiliskt foder w
Utfodring: Hur ofta och hur
mycket? 47
Förökning - så får du fler
fiskar 48
>
>
>
>
Från ägg till fisk ii8
Målmedveten avel k9
Yngelakvariet 50
Yngeluppfödning 51
Biologisk balans
Naturligt sunda fiskar 52
Vattnets ABC 53
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Vatten som lösningsmedel 53
Vattenvård 53
Hårt och mjukt vatten 54
Surhetsgrad och pH-värde 56
Syre: fiskar och växter måste
också andas 58
Se upp med kväveföreningarna 59
Ammoniak 59
Nitrit och nitrat 59
Fosfat 60
Vattenlösliga organiska föreningar 60
Byt vatten regelbundet 61
Fiskarnas hälsa 63
>
>
>
>
Först en diagnos 63
Checklista: Friska fiskar 64
Förgiftningar 64
Checklista: Så förebygger du
sjukdomar 67
Alger i akvariet 68
> Biologisk algbekämpning 68
> Snäckor 71
Fiskar och växter
i närbild 72
Fiskarnas beteenden 116
Livet i akvariet: fiskarna 73
Fiskar är sällsamma varelser 117
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fiskar för nybörjare 73
Tetror ik
Barber och rasboror 79
Andra karpfiskar
Botior och andra nissögefiskar 85
Malar87
Äggläggande tandkarpar 91
Levandefödande tandkarpar 93
Halvnäbbfiskar 95
Regnbågsfiskar 96
Ciklider 98
Labyrintfiskar 103
Akvarieväxter 107
Akvarietyper 113
>
>
>
>
>
Sällskapsakvariet 113
Biotopakvariet ra*
Artakvariet 115
Det holländska växtakvariet 115
Paiudariet 115
>
>
>
>
>
Stimbeteendet 117
Revirbeteendet 118
Lekbeteendet 118
Befruktningen 119
Äggläggande och levandefödande
fiskar 119
> Den perfekta fiskfamiljen 121