Preliminär kemiplanering (TBASA-BV)

advertisement
Preliminär kemiplanering för vårterminen 2017
Lärare:
Mejl:
Läromedel:
Sara Sebelius, rum: 5052 Telefon, arbetet:
790 48 77
[email protected]
- Gymnasiekemi 1 (Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg)
Liber. ISBN 978-91-47-08557-6
- Formler och tabeller (Björk, Brolin, Pilström, Alphonce)
- Kurskompendium i kemi
- Kemi 1000 (Thylander, Johansson)
Datum:
Vecka 2
F1
Avsnitt:
Sidor i bok: Uppgifter:
F3
Grundläggande kemiska begrepp
Ämnen och deras omvandlingar
Atomerna - ämnenas byggstenar
Grundämnenas släktskap
Grundämnenas släktskap
1-14
1-14
15-31
32-48
32-48
1.1-1.15
1.1-1.15
2.1-2.24
3.1-3.5
3.6-3.21
Vecka 3
F4
F5
F6
F7
Kemisk bindning 1
Kemisk bindning 1+2
Kemisk bindning 2
Repetition av kap 1-5
49-66
67-92
67-92
1- 98
4.1-4.16
5.1-5.5
5.6-5.27
F2
Vecka 4
F8
F9
6.1-6.23
7.1-7.10
F10
F11
Massa, substansmängd, molmassa
106-115
Att skriva reaktionsformler och räkna
117-129
med mol. Ekvivalenta substansmängder
Formeln för en kemisk förening,överskott130-131
Lösningars halt
132-138
Vecka 5
F12
Laboration 1
L1
L1
F13
Utfällningsreaktioner. Rapportskrivning 138-147
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Rapportskrivning och typexempel
7.29-7.35
Vecka 6
F14
F15
F16
F17
Stökiometri. Typexempel
Repetition
Gas, vätska eller fast ämne
Gas, vätska eller fast ämne
106-147
103-127
150-156
156-160
7.1-7.33
8.1-8.2
8.3-8.13
Vecka 7
F18
L2
L2
L2
Gas, vätska eller fast ämne
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 1
128-149
8.14-8.33
7.11-7.19
7.20-7.28
Vecka 8
F19
F20
F21
F22
Vecka 9
Tisdag 02-27
L3
L3
L3
Redox. Metaller. Spänningsserier
Halogener. Oxidationstal
Elektrokemi. Galvanism
Elektrolys
177-183
183-194
258-266
267-272
Kemikontrollskrivning
1-176
9.1-9.11
9.12-9.23
13.1-13.7
13.8-13.9
Grupp 3
Grupp 1
Grupp 2
Vecka 12
F23
F24
F25
F26
Syrabasreaktioner – protonövergångar 196-206
Syrabasreaktioner – protonövergångar 206-218
Syra, baser. Neutralisation, titreteringar 218-222
Kemin och hållbar utveckling och repetition 290
10.1-10.16
10.17- 10.28
10.29
Vecka 13
F27
F28
L4
L4
L4
Energiändringar vid kemiska reaktioner 230-240
Entalpiändring och värme
241-245
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
12.1-12.20
12.1 - 12.5
Vecka 14
F29
F30
Förbrännings- och bildningsentalpier 245-257
Energiändringar vid kemiska reaktioner 234-240
12.12-12.16
12.13-12.15
Vecka 16
F31
F32
F33
Kolföreningar, nomenklatur
Kemiska klasser
Kemiska klasser - forts
Vecka 17
F34
F35
F36
Repetition och kolföreningar
1-270
Repetition elenergi och energiförändringar
Repetition inför skrivningen
Vecka 18
L5
L5
L5
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 1
197-222
11.1 -11.9
197-222
11.10-11.12
Mer organisk kemi-häfte
Datum: den 8 maj
Kemiskrivning
1-270
Restlabb
Restlabbar. Anmälan obligatoriskt
Prova förlagets webstöd till läroboken, Gymnasiekemi 1 online, som du hittar under.
www4.liber.se/gymnasiekemi
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards