Bilaga 1 Frisläppt 09 idén bakom Frisläppt praktiskt genomförande

advertisement
Bilaga 1
Frisläppt 09










Bilaga 1
idén bakom Frisläppt
praktiskt genomförande
marknadsföring
Frisläppt i skolorna
effekter lokalt och regionalt
målsättning
ekonomi Frisläppt 07
utvärdering Frisläppt 07
effekter Frisläppt 07
medverkare Frisläppt 07
frisläppt
Idén bakom Frisläppt
Frisläppt är ett nyfiket, överraskande och utforskande projekt med målet att skapa nya möten
mellan konstarter, utövare, näringar och åldrar. Men också mötet mellan konsten, det offentliga
rummet, landskapet och naturen. Där konstens olika uttryck ska finna nya platser att verka och
synas på.
Syftet är att lyfta ut konsten ur invanda sammanhang, för att nästla sig in, smyga sig på, skapa
en tanke eller väcka en nerv när man som betraktare minst anar det. Bilder, installationer, ljus,
ljudverk, teaterstycken, diktverk, radioteater, skulpturer, improvisationer, kortfilm och skrivet
ska finnas på ovanliga, oväntade platser. I busskuren, i kyldisken på ica, på banken, i parken, på
en berghäll, på trottoaren, på en åker och så vidare. Och människor, även de som annars inte går
in i en konsthall, kanske får med sig något på shoppingturen, i väntan någonstans eller medan
man färdas längs en väg.
I det offentliga rummets ständiga flöde är det viktigt att konsten finns där och erbjuder något
annat, och ta plats. Där Frisläppt inom tillåtna ramar och präglat av samarbete ska skapa nya
spännande arbetsmetoder och möjligheter. Där exempelvis konstnärer och näringsidkare kan
jobba sida vid sida, kanske med olika syften och mål, men med gemensamma ansträngningar.
Att släp(p)a ut ur invanda former och mönster genomsyrar projektet, där också nya platser för
konst kan växa fram, och konstarter och uttryck utvecklas. Omgivningen och miljöer kan ses på
nytt sätt, medan konsten kan få nya former i nya rum.
Praktiskt genomförande
Konstnärer från Stenungsunds, Tjörns och Orust kommuner inbjuds att medverka. Även
konstnärer från Ljungskile, Kungälv och Göteborg är välkomna, men allt kommer ske i STOregionen. De inbjudna är konstnärer och kulturarbetare som spänner över ett vitt fält. Alltifrån
etablerade bildkonstnärer till unga poetryslamfantaster.
En styr - och idégrupp är tillsatt, under Frisläppt 07 bestod den av projektledare och konstnär
Johan Eyssen, kulturjournalist/fotograf Anna Berglund, konstnärerna Johan Bloom och Krister
Svanvik, dramatikern C O Evers, samt politikern Benita Nilsson och Tjörns kommuns
kultursekreterare Maria Bäckersten.
Styrgruppen, men framförallt projektledaren, ska vara bollplank och idéfångare, söka pengar
och sponsorer, sköta logistik och lösa tillstånd hos myndigheter. Det är också styrgruppen som i
slutet av maj ska göra en sammanställning av de verk och platser som ska bli Frimärkta. Platser,
butiker, gator och torg, där något verk eller upplevelse finns, ska bli Frimärkta. En butik som
exempelvis har konst på väggarna, ljudverk i högtalaren, har en liten skylt vid ingången, med
texten "denna butik är Frimärkt-ingår i konstprojektet Frisläppt". Som besökare vet du att något
finns därinne, men inte vad. Samtidigt är alltihop en uppmaning att öppna ögonen, leta nytt för
att finna något. Även om man som betraktare inte hittar något därinne, har något startat, ett
seende, ett sökande.
Bilaga 1
frisläppt
Verk kan visas under hela perioden, under en dag, eller en timme varje söndagsmorgon. Vissa
verk är fasta, andra flyttar på sig. Vissa saker förändras under projekttiden, andra är statiska.
Frisläppt disponerar också Stenungsunds kommuns bokbuss under sommaren 07. Den ska då
fungera som rullande, frisläppt verkstad och scen. Där en poesiuppläsning kan hållas,
sambagrupp uppträda, vara tillfällig konsthall, föreläsningsrum och skaparverkstad för barn.
Den ska befinna sig i de tre kommunerna och dyka upp på olika platser, såväl centralt som i
utkanterna.
Sundsby säteri upplåter verkstäder, parker och möteslokaler, som blir projektets fysiska nav.
Medan hemsidan ska vara dess virtuella motsvarighet, och ska fungera som diskussionsforum,
informationskanal och mötesplats. Där även konstprojekt i sig kan pågå.
Marknadsföring
Projektet marknadsförs via kommunernas annonsering i lokalpress, tryckta kalendarier och på
kommunernas hemsida. www.frislappt.se kommer också finnas som länk på de tre
kommunernas. hemsida. Affischer ska tryckas upp för att sättas upp på skolor, anslagstavlor
och kulturinstitutioner. Folder med Frisläppts arrangemang och verk ska finnas på Sundsby,
turistbyråer, Akvarellmuseet och kommunerna.
Stor vikt läggs vid hemsidas förmåga till marknadsföring.
Frisläppt i skolorna
Tanken är också att knyta an Frisläppt till skolorna i STO-regionen. Samarbete med Saga
kulturhus i Skärhamn är inlett, och i samband med att kulturhuset byggs om planeras även för
skaparverkstäder i huset som kommer ha fokus på ungdomsverksamhet. Tanken är att
Frisläppt-medverkare eller andra kan fungera som inspiratörer i skolorna, och då kan
sommarens upplaga av Frisläppt fungera som referens. Något att hänvisa till vad konst kan
vara, vad man kan skapa och att det mesta är möjligt med gränslösa ramar och fantasi.
Effekter lokalt och regionalt



Bilaga 1
Genom att kliva ur invanda rum, förväntningar och miljöer, kan konstnärer finna nya
sätt att arbeta, men också nya samarbeten och gemensamma projekt. Vi hoppas att
projektet ska generera nya arbetsmetoder över nya gränser, att konstnärer genom
gemensamma projekt också ökar sitt nätverk, inte bara med kollegor, utan också med
näringsliv och publiken. Konst och kultur måste ta sig in mer i näringsliv och
kommersiella arenor, inte för att förespråka, utan för att finnas där och erbjuda något
annat, eller en upplevelse som i sin tur vidgar begreppen och världen.
Eftersom konstnärer kommer från Kungälvs, Tjörn, Orust, Stenungsund, Ljungskile och
Göteborg, kan nya möten och samarbeten uppstå där.
Turister, sommargäster och bofasta kommer få mer konst och kultur i hela STOregionen.
frisläppt
Målsättning
Målsättningen med Frisläppt är:
 att skapa förutsättningar för konsten och konstnärer att utvecklas och finna nya scener,
samarbeten och möten med publik.
 att skapa gemensamma projekt. Vi är även nyfikna på vad som sker i mötet mellan olika
näringar och konsten, men också på individplanet. Vad sker exempelvis när
dramatikern och bildkonstnären plötsligt får en gemensam idé kring ett objekt.
 att skapa nya plattformar för konst, nya utvecklingsbara nätverk, regionalt och lokalt.
 att avdramatisera och synliggöra konsten.
 att överraska och utforska.
Andra frågeställningar vi vill arbeta med utifrån:
 Hur förändras synen på konsten i ovana rum och nya sammanhang.

Bilaga 1
Vilka är konstens gränser kontra andra former av yttringar i det offentliga rummet och
dagliga flödet som ständigt omger oss.
frisläppt
Frisläppt 07
Ekonomi Frisläppt 07
Till stor del drevs projektet av vår lust och ideella kraft. Allt förarbete, hemsidesproduktion,
köp av domän, och möten med kommuner, näringslivsforum, konstnärer och institutioner är
gjort på ideell bas.
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Orust stöttade oss under Frisläppt 07 med
marknadsföring, utlåning av lokaler, flygel, administration och personal.
Akvarellmuseet bidrog med utlåning av gästateljéer och spridning av information kring
Frisläppt. Dessutom sponsrade ett tiotal lokala företag med material och tjänster.
Så blev Frisläppt 07
Frisläppt blev långt mer än vi hade väntat oss, trots att alla ställde upp gratis. Invigningen
hölls i kulturhusparken i Stenungsund, och kommunen stod för ljudanläggning, personal och
tillstånd.
Dramatikern C O Evers invigninstalade, där han talade om konstnärens roll.
Punkbandet Headless Marines gjorde en dagspelning där Ebbe Pettersson
improvisationsmålade till musiken. På scen energikickande artonåringar och vid duken en
sjuttioåring! Publiken jublade och sen släpptes hundratals vita duvor ut mot himlen. Effektfult
och allt helt i Frisläppts anda.
Under sommaren medverkade sedan ett trettiotal konstnärer med olika uttryck runt om i
Stenungsund, Tjörn och Orust. Exempel: Det var konst i kyldiskarna, med inpackade
oljemålningar i köttråg med streckkod och allt. Där fanns frimärkta äpplen och tunnbrödspoesi.
I kulturhus hölls spontanmåleri för allmänheten till spontant pianospel, konstverk fanns
utplacerad av tiotal konstnärer i Sundsby park på Tjörn. På Orust arrangerades spontandans vid
rastplats som uppskattades av förbipasseradne turister. På Stenungs Torg rullade en dag gamla
bokbussen upp och ut rann en stunds teater och musikstycke.
På Slussens pensionat smyckade ett antal konstnärer speglarna i hotellrummen. Vi hade
workshops och träffades en gång i veckan under hela sommaren i trädgårdsmästarbostaden i
Sundsby park, träffar dit alla var välkomna, antingen man var turist, förbipasserande, boende
eller medverkande i Frisläppt.
Berg draperades av en arkitekt gamla dröm om att hänga stora färgstarka skynken för att
manifestera tvåsamhet och tresamhet. I butiker i Stenungsund arrangerades
konstpoängpromenad, samtidig som de två konstnärernas verk fanns runt om i butikerna.
Broderier på toaletten på en krog. Och mycket mycket mer...
På det hela taget blev Frisläppt en manifestation för konstens rätt att ta plats i det offentliga
rummet, som motvikt till kommersiella budskap och verklighetshemska löpsedlar.
Bilaga 1
frisläppt
Effekter Frisläppt 07
Effekterna av Frisläppt var många och positiva. Förutom att det lärde oss som projektledare
att allt är möjligt med rätt små medel och att människor vill samverka och skapandet växer i
grupp, att man inspirerar varandra.
-Det offentliga rummet intogs på nytt sätt.
-De medverkande upplevde att de inspirerades av att tänka i helt nya rum och i nytt
sammanhang.
-Många exponerades på nytt sätt. Konstnärerna marknadsfördes på så vis, inte minst genom
att projektet fick rätt stor medial uppmärksamhet.
-Nätverket kring Frisläppt byggdes upp. Folk som inte arbetat ihop tidigare fann varandra.
-Företagen på orterna var positiva och upplät lokaler och sponsrade med teknik, tjänster och
material.
-Kontakter företag och konstnärer, särskilt butiker och upprättades, med ett gemensamt mål,
att göra något spännande för besökarna.
-Mycket lust och glädje.
-Många vill se mer av Frisläppt. Ett gott betyg, och under hösten och vintern har vi haft
bildvisningar för konstföreningar där vi berättat om projektet.
Medverkande i Frisläppt 07

CO Evers, dramatiker

Jan Järlehed, konsthantverkare och designer

Jirina Janzbach, bildkonstnär och keramiker

Ebbe Pettersson, konstnär

Anna Svensson, konstnär

Arne Algeröd, arkitekt

Ulrika Wallin, keramiker

Ulf Erixon, konstnär, bildlärare

Jonas Gustafson, uppfinnare, datatekniker, spelkonstruktör med mera

Bosse Anås, skulptör

Heike Ahrends, konstnär

Rosanna Ingolfsdottir, keramiker

Berth Johansson, järnsmed
Bilaga 1
frisläppt

Lars Rylander, konstnär, grafiker

Bobby Engelund, kreativ

Sofia Hagström, dramapedagog

Krister Svanvik, bildlärare och konstnär.

Berit Stridh, journalist

Ewa Evers, bildkonstnär och grafisk formgivare

Ingalill Björnsdotter, keramiker och bildkonstnär

Lisa Davis, konstnär

Anna Berglund, kulturjournalist, fotograf

Sara Hammar, glasblåsare och glaskonstnär

Johan Eyssen, projektledare för Frisläppt, konstnär

Kristian Berglund. konstnär.

Soile Wernemyr, konstnär

Johan Bloom, konstnär och slöjdlärare

Yvonne Karlsson, konstnär

Berit Stridh, journalist

Greta Sandahl, konstnär

Mariann Gunnemark, keramiker

Camilla Wu, konstnär, formgivare
Bilaga 1
frisläppt
Download