Kulturstipendiater 2006

advertisement
Malmö stad
Malmö Kulturstöd
Kulturstipendiater 2006
Den 20 april 2006 beslutade Kulturnämnden vilka personer som erhåller Malmö stads kulturstipendier
2006. Malmö stads kulturstipendier delas ut till enskilda personer för insatser i Malmös kulturliv.
Stipendierna är av två slag:
1. Stipendier för konstnärlig utveckling som riktas till personer som står i början av sin konstnärliga
bana
2. Stipendier för värdefulla insatser som riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i
Malmös kulturliv.
Sammanlagt delades 14 stipendier ut om vardera 25.000 kronor vid en ceremoni i Rådhuset onsdagen
den 31 maj.
Stipendier för konstnärlig utveckling:
Ida Börjel (född 1975)
Författare och poet, utbildad vid Lunds Universitet och Skurups Folkhögskola. Gjorde förra året
Målarbok, ett samarbete med poeten Lars Mikael Raattamaa och designgruppen Reala för Tensta
konsthall. Slutför just nu sin andra diktsamling Skåneradio - allt är sant. Medverkade i årets
Internationella Poesidagar i Malmö.
Kunde ej medverka vid ceremonin i Rådhuset.
Manuel Concha (född 1980)
Filmare, utbildad vid Santa Monica College och Kulturama. Har arbetat med ett flertal filmprojekt;
bland annat kortfilmer som Konsten att göra slut och Stunder, dokumentärfilmer och musikvideos, åt
Advance Patrol med flera.
Axel Englund (född 1979)
Tonsättare, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Arbetar bland annat med musikdramatiska uttryck
och tonsatt poesi. Högaktuell i Malmö, dels som en av tonsättarna till Operaverkstadens barnopera
Sälskinnet och dels med musik till teaterföreställningen Kassandra på Teatr Weimar.
David Fridlund (född 1974)
Musiker och låtskrivare som 1999 bildade bandet David & the Citizens, med vilka han sedan dess
turnerat i Sverige och Europa. Har just spelat in deras tredje album och arbetar samtidigt med sitt
andra soloalbum.
Michael Johansson (född 1975)
Konstnär, utbildad vid konstakademierna i Trondheim, Berlin, Stockholm och Malmö. Har länge arbetat
med fotografi och video, men har på senare tid börjat arbeta med objektbaserad konst, främst kring
temat kopia och upprepning.
Elin Lundgren (född 1973)
Skådespelare och regissör, utbildad vid The Lee Strasberg Theatre Institute och HB Studios i New York .
Är en av grundarna av Teater Lilith och är där aktuell med den egenskrivna Rogerdockan Elvisdockan
och Tigerman. Producerar också Lilith By Night.
Pernilla Norrman (född 1968)
Keramiker, utbildad vid Capellagården på Öland och Konstfack i Stockholm. Arbetar främst med objekt
i skånsk rödlera och visar i utställningsform collage av föremål. Deltar 2006 i utställningen Gudomliga
skärvor på Klostret i Ystad.
Linda Ritzén (född 1972)
Skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö. Har medverkat i ett flertal föreställningar med
Teater Delirium, bl.a. i Ulrike Meinhofs Sång. Spelade Elektra på Teatr Weimar i höstas och under våren
Bianca i Så tuktas en argbigga på Malmö Dramatiska Teater.
Lisa Rydberg (född 1974)
Konstnär och illustratör, utbildad vid Konstfack, Stockholm. Arbetar med collage som integrerar text,
teckning och foto, bland annat i en lång bildserie under namnet Jorden vi ärvde. Har också visat
utställningar på Cirkulationscentralen i Malmö.
Malin Skoglund (född 1975)
Dansare och koreograf, utbildad vid École Jaques Lecoq, London Contemporary Dance School och
California Institute of the Arts. Utforskar i sitt arbete gränslandet mellan text, rörelse och teater. Senast
aktuell med Driftwood på Palladium 2005 och med Night Train To Istanbul på Inkonst våren 2006.
2 (4)
Malmö stad
Malmö Kulturstöd
Anna Strand (född 1979)
Fotograf med konstvetenskaplig bakgrund, utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg, där
hennes examensutställning belönades med Robert Frank stipendiet. Arbetar med kombination av
fotografi och text som huvudsakligt uttrycksmedel, just nu med ett projekt med arbetsnamnet The
End.
Anna Wessman (född 1969)
Konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Arbetar bl.a. med teckning och med verk som
integrerar installation, skulptur och ljudkonst. Senast representerad vid Modernautställningen,
Moderna Museet Stockholm 2006.
Stipendier för värdefulla insatser:
Gunnar Frieberg
Konstnär och konstpedagog som genom sin mångsidiga och mångåriga verksamhet haft stor
betydelse för kulturlivet i Malmö.
Jesus Ortega
Poet och artist som under sina drygt 30 år i Malmö inom områden som pantomim, flamenco, tango,
poesi, måleri med mera berikat Malmökulturen.
Stipendiater 2006 i bild:
Manuel Concha – filmare
Axel Englund - tonsättare
3 (4)
Malmö stad
Malmö Kulturstöd
David Fridlund – musiker
Michael Johansson – konstnär
Elin Lundgren - skådespelare och regissör
Pernilla Norrman – keramiker
Lisa Rydberg – konstnär
4 (4)
Malmö stad
Malmö Kulturstöd
Malin Skoglund - skådespelare
Anna Strand - fotograf
Anna Wessman - konstnär
Download