Vår kära
Signe
Lawergren
* 25 augusti 1931
har lämnat oss
i sorg och saknad
Viklau
18 november 2016
Anita och Göran
William
Karin och Ronny
Adam
Birgit och Dave
Josef, Simon
Henrik och Taina
Evelina
Britt och Per-Erik
Elin, Viktor, Rebecka
Släkt och vänner
Kanhända blir man
en stjärna
när jorderesan är slut,
en stjärna som
strålar och blinkar
som alla små stjärnor förut,
högt uppe på himlapällen
när solen har släckt sitt ljus
och mörkret
smyger om kvällen
runt skogar och tysta hus.
Alva Möllerström
Begravningsgudstjänst i
Viklau kyrka fredagen
den 16 december kl. 13.00.
För deltagande i minnesstund anmäl till Stranges
tel. 21 09 27 senast 14/12.
Stöd gärna Cancerfonden
90 19 86-0 eller Läkare
utan gränser pg 90 06 03-2.