Ordföranden har ordet: Verksamheten: Årets stämma hölls

advertisement
Enebladet 2016
Ordföranden har ordet:
Verksamheten: Årets stämma hölls söndagen den 19 juni.
Traditionsenlig midsommarfest genomfördes, där många medlemmar med barn
och goda vänner deltog. Tack till alla ”arrangörer”.
De medlemmar som av årsstämman utsetts att ansvara för olika anläggningar har på
ett förtjänstfullt sätt genomfört sina uppgifter. Av styrelsen utsedda medlemmar har
representerat samfälligheten i väg- och pumpföreningarnas styrelse.
Nya Medlemmar: Nya medlemmar hälsas välkomna till Enebackens Samfällighet.
Ekonomi: Vår ekonomi är i balans och inga penningslukade arbeten är för närvarande
inplanerade.
Vägar: Den nyanlagda infartsvägen inbjuder till att gasa på, men det är max
30 km som gäller där!
Observera att angiven maxhastighet 20 km gäller i A-området. Vi måste alla ta
vårt ansvar och följa hastighetsbegränsningarna!
Tänk på att det finns lekande barn i området!
Dansbanan: Den nyrenoverade dansbanan invigdes under trevliga former
med knytkalas och dans förra sommaren. Årets knytis kommer att
gå av stapeln 23 juli.
Fiske: Vi har fiskerätt i halva sjön närmast stugområdet. Fiskekort gäller i andra delar
av sjön. Gränsen går mitt i sjön mellan vårt område och 55:an.
Avfall: Sophämtning kommer att ske varje vecka under semesterperioden. Från
midsommar t.o.m. vecka 33. Observera att det i den uppställda containern
endast får slängas hushållsavfall. Under inga som helst omständigheter får
avfallspåsar ställas utanför containern. Fåglarna river upp påsarna och sprider
soporna över hela planen. Övrigt avfall skall tas till återvinningsstation i Katrineholm
eller Flen. Det är svårt att få in soporna strax innan tömningarna sker. Det är så fullt
innanför luckorna att påsarna nästan ramlar ut när luckan öppnas. Samtidigt finns det
gott om plats på sidorna i containern. Detta kan vi lösa genom att alla försöker att
kasta sin påse åt någon av sidorna i stället för att bara släppa den innanför
luckan.
Släpkärran: Observera att gamla kärran är avställd och får bara användas i området.
Avgift 40 kronor per lånetillfälle.
Nya kärran kostar 60 kronor per lånetillfälle.
Båda kärrorna bokas i kalendern vid garaget. Avgiften erläggs vid bokning.
Hushållsvattnet: För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten, klassat
som livsmedel, tas regelbundna vattenprov. Analysresultaten hittas,
som föreningsdokument, på vår hemsida.
Varje fastighetsägare är tvungen att ha en tydligt utmärkt avstängningskran som
är åtkomlig för vattenansvarig.
Skylt sätts upp på anslagstavlorna när hushållsvattnet är på/av.
Latrin: Det finns extra tunnor i soprummet som kan tas vid behov. Det är tunnor som
blivit över sedan tidigare. Observera dock att etiketter måste ni köpa hos Sörmland
vatten i Katrineholm.
Viktiga datum 2017: Arbetsdagar 13/5 och 5/8.
Styrelsemöten 7/5 och 4/6. Årsstämma 18/6. Knytis 22/7.
Räddningstjänsten: Räddningstjänsten har fått en karta över vårt område med alla
vägnamn och husnummer. Om du måste ringa SOS ska du uppge följande:
1. Varbro A-området 2. Vägnamn 3. Husnummer
För att Räddningstjänsten snabbt ska hitta adressen är det viktigt att husnumret är
väl synligt från vägen.
Styrelsen:
Henri Fröderos (ordförande) A22, tel. 0706-46 82 31
Leif Ekblom (kassör) A15, tel. 0157-921 04, 0733-60 90 78
Bengt Eriksson A44, tel. 08-745 03 85, 0704-97 49 64
Kai Fröderos A23, tel. 0159-306 00, 0706-55 11 02
Anders Klockar A30, tel. 0150-526 72, 0704-67 29 39
Valberedning: För närvarande finns ingen valberedning i föreningen. Styrelsen
har ju varit stabil i flera år, men inför de kommande åren måste vi få fram
nya kandidater till styrelseuppdrag.
Om du själv kan tänka dig att ingå i valberedningen, eller känner någon
annan som du tycker skulle vara lämplig, hör av dig till någon av oss i
styrelsen. Maila via hemsidans Kontakta oss, här kan du också länka
till telefonnummer, eller till [email protected]
Bryggansvariga: Brygga 1 & 2: Göran Pousette A 70, 4: Vakant,
5: Kristina Klaesson A 53, 6: Leif Rolfert A 36.
Vattenansvariga: Kalle Pettersson A 41, tel. 0157-13179, mobil 070-4825438, Leif
Rolfert A 36, tel. 070-6304548, Bengt Skoog A 42, tel. 0155-223376, mobil 0702083116. Göran Pousette A 70.
Badplatsansvariga: Torbjörn Engström, Tord Karlsson.
Barnbadet Envägen: Mathias Andersson, Kai och Kristina Fröderos, Anders Klockar
Warbropumpen: Kalle Pettersson, Leif Rolfert, Henri Fröderos, Leif Ekblom
Vägföreningen: Henri Fröderos, Leif Rolfert, Leif Ekblom
Hemsidan: I kalendern hittar ni datum för påsättning/avstängning av hushållsvattnet
och mycket annat smått och gott, för pekaren över grönmarkerat datum så visas
aktuell aktivitet. www.warbro.se
Historik Varbro, ett sommarstugeområde - från då till nu, följetong i fem delar,
med tillägg för tiden efter 2013
DEL5
1991Nytt arrendeavtal upprättas att gälla under fem år med indexuppräkning varje år.
Dansbanan förses med tryckimpregnerat virke för 6100 kr. En bevattningstunna
införskaffas för saltning av vägar.
1992 Traktorgaraget kompletteras med ett rum för latrintunnor och soppsäckar.
Samma nyckel kan numera användas för traktorgaraget och soprummet efter byte av
låscylinder.
Kostnaderna för sop- och latrinhantering uppgår till 36822 kr.
1993 Stor skogsavverkning då många stora granar tas bort. Vändplanen vid brygga 2
dräneras. Kostnaden för sop- och latrin är nu 39446 kr. Styrelsearvodet är uppe i
1000 kr/år för ledamöterna att dela på.
1994 Mycket arbete går åt att röja ris efter den stora avverkningen, och resultatet blir
ett mycket ljusare område.
En epok går i graven då den sista (?) dansen med orkester hålls vid dansbanan.
Kostnaden är nu
5000 kr för en enmansorkester.
Styrelsearvodet uppe i 1200kr/år och sammanlagda kostnaderna för sopor och
latrin närmare 42000 kr.
Nils-Olof Hansson meddelar valberedningen att han ej kandiderar för en
ytterligare period.
1995 Nils-Olof Hansson avgår som ordförande. Han har då suttit på denna post från
1972-1995! Han har dessutom verkat i styrelsen sedan 1963.På stämman väljs
Gösta Ottestam till ny ordförande.
1996 Nytt för detta år är att en avgift på 100 kr tas ut per tomt om man ej deltar på
någon av arbetsdagarna.
2000 På stämman bjuds det på kaffe med dopp. Arvoden är satta till 1200 kr/år för
styrelsen. Kostnaderna för sop- och latrin går stadigt uppåt, numera uppe i 54818kr.
2001 Föreningsavgiften höjs till 1300kr/år. Vändplan anordnas vid Sjövägen.
Flytblock byts på bryggorna.
Sopor och latrin kostar nu sammanlagt 61028 kr.
2002 Avgiften för att ej deltaga på arbetsdag(ar) höjs till 200 kr.
Gösta Ottestam avgår som ordförande efter att ha suttit på posten sedan 1996.
Till ny ordförande väljs Per Schyberg. Sop- och latrinkostnaden är 66734 kr.
2003 Per Schyberg avgår som ordförande pga hälsoskäl. Till ny ordförande
väljs Göran Pousette. Föreningsavgiften höjs till 1400 kr/år. För de som är
ansvariga för vatten och sopor sänks avgiften till 1100kr/år.
2004 Avgiften höjs till 1600 kr/år. Nytt för året är att en container ställs upp
vid soprummet. Denna kan användas av både A- och B-området.
Asfaltgrus läggs ut på vägarna.
2005 Hydrofor installeras i garaget.
2006 Ständigt ökade kostnader för sop- och latrin medför en att det krävs en
extra utdebitering på 650 kr.
2007 Byte av storlek på latrintunnor. Ny rutin med klisterlappar på tunnorna
med uppgift om tomtnummer mm.
2008 En ny brunn borras bakom garaget och ansluts till hydroforen.
2009 Göran Pousette avgår som ordförande och ersätts av den
nuvarande ordföranden, Henri Fröderos. Varbropumpens anläggning vid
ladugården totalrenoveras. En ny pump monteras vid garaget som förser
hela A-området med vatten medan renoveringen pågår.
2010 Soprummet får nytt tak. Elkostnaderna för pumpen i garaget debiteras
på Varbropumpen.
2011 Då fler och fler tomtägare har skaffat egna lösningar för latrinfrågan
kommer flera propåer in till styrelsen om att lyfta bort latrinkostnaden
från föreningsavgiften. Det bestäms att var och en som har ett behov skaffar ett
eget abonnemang med Sörmland Vatten.
2012 Traktorgaraget får nytt tak. Ett nytt pumphus byggs bakom
garaget. Lotterikiosken samt den takade delen av dansbanan rivs. Kantskärning
av vägarna utförs.
2013 Dansbanan som under en längre tid varit på väg ner i Valdemaren stagas
mot berg. Elljusbågen renoveras och en ny takad del uppförs.
Båtuppläggninsplatsen vid Envägens barnbad rivs och ersätts med en
gräsyta. Barnbad 1 får utökade gräsytor.
Hemsidan warbro.se har tagits över och är i drift.
Kantskärning av vägarna genomförd.
Ny orkesterkur och räcken på dansbanan.
2014 Ny släpkärra.
Solcellsbelysning till dansbanan.
2015 Ny trall på dansbanan.
Baden har bräddats och fått en allmän ansiktslyftning.
Dåliga vägavsnitt har förstärkts med ett lager asfaltskross.
Nya arrendeavtal för 2016 - 2021
Källor:
Handskrivet kronologiskt dokument nedtecknat av
Nils-Olof Hansson Maskinskrivet dokument nedskrivet 1990 av Henry Larsson
Fortsatt historik efter 2013 nedtecknat av Henri Fröderos
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards