Framtida logistik i dagens sjukhus
Varför bör man utreda lönsamheten av ett modernt
transportsystem i ett befintligt sjukhus?
Anna Holm
[email protected]
0734-121697
Forum för Vårdbyggnadsforskning
Disposition
Sweco - Vilka är vi?
Sjukhuslogistik
Infrastrukturlösningar
Exempel
Frågor?
Sweco Industry, logistik
Vi har lång erfarenhet från flertalet industrier och
verksamheter som hanterar person och produktflöden.
Vi är dessutom oberoende logistikkonsulter inom
branscherna:
 Verkstadsindustrin
 Processindustrin
 Infrastruktur
 Läkemedelsindustrin
 Sjukhus
 Livsmedelsindustrin
Vad är logistik?
Logistik är ett samlingsnamn för alla aktiviteter som gör att
resurser och information finns på rätt plats,
i rätt tid och i rätt kvantitet.
Försörjningsprincip inom sjukhus
Internt gods
Gods In
Gods Ut
Människor
IT
Flöden inom sjukvården
Flödesgrupper
Typ
Personella
Patienter/ Personal/ Beledsagare/ Besökare
Material
Mat/ Livsmedel/ Blodprover/ Lab. prover/ Ren tvätt/
Smutstvätt/ Lättgods/ Tunggods/ Post/ Läkemedel/
Sterilgods/ Journaler/ Förbrukningsartiklar/ Avfall
Information
Fakturor/ Transaktioner/ eRecept/ Lagerdata/ Order/
Journaler
Finansiella Flöden
Penning
Säker och kostnadseffektiv sjukvård
VNS
Patientsäkerhet
JIT
ArbetsYtEffektivitet
effektivitet effektivitet
Ergonomi
Lägre
kostnad
Tekniska infrastrukturlösningar
Autotruck
Smågodstransportör
Sop- och tvättsug
Patientdos
Textilautomater för personalkläder
Autotruck (AGV)
Ryggbärare
Stödbenstruck
JBT
Swisslog
MLR
Att
Användningsområde
Vinster
tänka på
 Anpassning
Förbrukningsmaterial
Ergonomisk av
arbetsmiljö
funktioner, lokaler och utrymmen
 Ytbegränsningar
Kost
Förbättrad transportmiljö
 Hissar,
Rena
Säkrare
textilier
styrsystem
transporteroch lyftkapacitet
 Branddörrar
Smutsiga
Utjämnad textilier
belastning
och passager
 Underhållsnivå
Läkemedel
Låg drift- och underhållskostnad
kulvertar
 Automatisering
Övrigt
VårdNära
bulkgods
Service
av sop- och tvättstörtrum
 Utformning av lastbärare
Smågodstransportör
Vinster
 Sjukhusövergripande system
Användningsområde
 Prover
Säkerhet
Att tänka på
Spårbarhet
 Transfusionsprodukter
Funktionskrav
Tillgänglighet
Läkemedel, Cytostatika
 Rördragning
 Lägre transportkostnad
Sterilgods
 Ytbegränsningar
 Medicinsk säkerhet
Pengar
 Anpassning
av lokaler
 Effektiviseringspotential
 VNS
 Låg drift och UH kostnad
 Arbetsmiljö
Bildkälla: Hanter Ingenjörsteknik AB
Patientdos i smågodstransportsystem
Händelsekedja
Läkares recept digitalt (automatiskt)

Apoteket plockar patientdoser (automatiskt)

Laddar patroner till smågodstransportör (automatiskt)

Sänder till avdelning (automatiskt)

Till Patient
Sop- och tvättsug
Att tänka på
Användningsområde
Vinster
Anpassning
funktioner, lokaler och utrymmen
 Avfall
Ergonomisk av
arbetsmiljö
Svårframkomlighet
vid rördragning
Orena
textilier
 Låg
driftoch underhållskostnad
 Ytbegränsningar
God hygien
 Mindre hantering
 Möjlig hantering av flera fraktioner
Källa: Envac
Textilautomater
Person
Beställning
& lager
data
Tvätteri
DCS
Uttag
Retur
Person
Bildkälla Kannegiesser
Exempel – AGV investering på KS, Huddinge
Transporter
Besparing
Investering
Pay off
 400
transporter/dag
Ersättning
av befintligt
tur och retur
föråldrat
transportsystem
Investeringskostnad
Autotrucksystem caautotrucksystem
20 MSEK
= 4,3 år
Besparingar
 Hissar ca 30 MSEK
 17 Autotruckar
Framtida sträckning
 Rivning/Återställning kedjan ca 20 MSEK
Ej medräknade vinster
 Förbättrad arbetsmiljö
Exempel – RP investering på KS, Huddinge
Transporter
Besparingar
Pay off
Investering
900 transporter/vardag
 Manuella
transporter
55 tjänster/vardag
Investeringskostnad
= 70 MSEK/år = 5 år
 Totalt
70 MSEK, 90 stationer
Besparingar
15 MSEK
Ej medräknade vinster
 VNS
 Medicinsk säkerhet
 Effektiviseringspotential
och ergonomi på lab
 Patientdos
 Framtida utbyggnad
Arbetsgång
• Förstudie
• Projektdefinition
• Logistikplan
Analys
• Detaljplanering
• Investeringsplan
• Målsättningar
Projektering
• Leverera
lösning
• Måluppfyllelse
• Effekter
Genomförande
Resultat
Uppföljning
Utbildning
Engagemang
Ansvar
• Mäta
• Återkoppla
• Förbättra
Summering
Varför man bör utreda lönsamheten av ett modernt
transportsystem i ett befintligt sjukhus!
Har sjukvården råd att inte utreda vilka
besparingar som är möjliga?
Ett urval av uppdragsgivare inom sjukvården är:
• Karolinska Universitetssjukhuset – Solna & Huddinge
• Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) – Malmö
• Region Skåne – Region Fastigheter
• Akershus Universitetssjukhus (AHUS) – Oslo
• Danderyds Sjukhus AB
• Universitetssjukhuset i Linköping
• Universitetssjukhuset i Umeå
• Locum AB, Stockholm
• Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
• Södersjukhuset, Stockholm
• St. Olavs Hospital, Trondheim