Försäljning
Efterfrågan i Europa utvecklades positivt under
året och den var främst driven av den starka
efterfrågan från USA och Asien. Orderingången
i NAFTA var stark till följd av fortsatt hög
industriell aktivitet i USA. Konjunkturläget i
Sydamerika fortsatte att stärkas under året och
orderingången utvecklades bra. Efterfrågan i
Australien var god kopplad till en fortsatt hög
aktivitet inom gruvindustrin. I Afrika var efterfrågan blandad på grund av att investeringsklimatet i Sydafrika försämrades under året.
I Asien fortsatte den positiva trenden med hög
orderingång. Även orderingången i Japan var
god till följd av en positiv utveckling inom
elektronikindustrin.
Europa totalt
NAFTA-området
Sydamerika
Afrika, Mellanöstern
Asien, Australien
Koncernen totalt
Andel
%
47
20
5
6
22
100
2003
MSEK
23 997
10 086
2 130
3 079
10 538
49 830
Förändring
%
+12
+11
+30
+9
+18
+13
2003
MSEK
23 402
10 270
2 034
3 159
9 945
48 810
%
+12
+4
+36
+9
+17
+12
*
+13
+27
+24
+6
+22
+17
* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.
Fakturering per marknadsområde
Europa totalt
NAFTA-området
Sydamerika
Afrika, Mellanöstern
Asien, Australien
Koncernen totalt
2004
MSEK
26 141
10 651
2 757
3 454
11 607
54 610
Andel
%
48
20
5
6
21
100
Förändring
*
+13
+18
+28
+7
+20
+15
* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.
Fakturering för de 10 största marknaderna
USA
Tyskland
Australien
Italien
Frankrike
Sverige
Storbritannien
Japan
Sydafrika
Brasilien
2004
MSEK
8 612
5 434
4 049
3 612
2 965
2 749
2 330
2 191
2 061
1 543
12 · F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
Affärsområde Sandvik Toolings totala efterfrågan
ökade under hela året med tillväxt i samtliga
regioner. Östra Europa, Sydamerika, Afrika/
Mellanöstern och Asien uppvisade den starkaste
tillväxten. Efterfrågan utvecklades starkt i Nordamerika och växte även i Europa.
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION
Affärsområde Sandvik Mining and Constructions
efterfrågan utvecklades mycket bra under året.
Efterfrågan var stark i de flesta regioner utom i
Nordamerika där den var något svagare. Metallpriserna steg kraftigt och efterfrågan på bas- och
ädelmetaller var hög under hela året. Till följd av
den starka efterfrågan ökade investeringarna för
ökad kapacitet och produktion.
S A N DV I K M AT E R I A L S T E C H N O L O G Y
Orderingång per marknadsområde
2004
MSEK
26 760
11 171
2 776
3 350
12 443
56 500
S A N DV I K TO O L I N G
2003
MSEK
8 299
5 034
3 548
3 397
2 774
2 326
2 044
1 962
1 757
1 111
Förändring
%
+4
+8
+14
+6
+7
+18
+14
+12
+17
+39
Affärsområde Sandvik Materials Technologys
orderingång var stark under året. Marknadsläget
inom både Europa och NAFTA förbättrades och
den positiva utvecklingen inom Sydamerika,
Asien och Australien fortgick under året. Marknaden för nischprodukter till olja/gas-industri,
bil- och elektronikindustri var god samt för
standardprodukter till allmän verkstadsindustri.
Även efterfrågan på konsumentrelaterade produkter förbättrades.