MediRätt: Svenska Medcheck-patentet värderas till 16–24 MSEK

MediRätt: Svenska Medcheck-patentet värderas till 16–24 MSEK
Styrelsen har låtit värdera Medcheck-patentet. Brann AB har agerat värdeinstitut och kommit
fram till en värdering om 16–24 MSEK för det svenska patentet och 32–48 MSEK om patentet
beviljas i de övriga nordiska länderna. Sannolikheten för patentets beviljande i de övriga
nordiska länderna bedöms vara mycket hög.
Värderingsinstitutet Grant Thornton har tidigare värderat det svenska Dosell-patentet till mellan 10–30
MSEK. Dosell-prototyperna kommer att kliniskt testas under slutet av juli och augusti.
Lidingö 2012-07-09
För ytterligare information hänvisas till IR-ansvarige Carl Johan Merner. Mail: [email protected]
Kort om MediRätt AB (publ)
3 000 gamla människor dör varje år och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av
läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla
och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den
svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck
och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en
tillförlitlig och säker medicinering.
MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 LIDINGÖ
Tel 08-765 66 33
E-post: [email protected]
www.mediratt.com