SENASTE NYTT från Brf Lampetten
Dec 2016
Här kommer en liten uppdatering från styrelsen om vad som händer i huset.
JULGRAN
Jan Minholm på 4 trappor har ordnat vår fina julgran från egna ägor i skärgården. Vi tackar
Jan för det ståtliga och lysande bidraget.
SNÖRÖJNING
Vid snöfall över 5 cm kommer vår snöröjare att skotta och sanda. Om det bara är halt så får
vi alla hjälpas åt att sanda så ingen halkar. Sand finns i sandlådan.
Vid risk för snöras från taket får vi själva anmäla, så hjälp gärna till att kontakta Essinge Plåt
om du ser överhäng. Vi kommer att sätta upp telefonnummer till dem på anslagstavlan.
RÅTTOR
Vi har fortfarande råttor ute tyvärr. Betes-fällorna från Anticimex får stå kvar och fylls på vid
behov. OBS! Ställ aldrig upp porten obevakad pga råttorna och andra oönskade gäster.
SOPKÄRLEN FLYTTAS UT
Styrelsen har beslutat att beställa uteskåp till sopkärlen som kommer att placeras framför
tidningskärlen. Ytan som idag består av barkmull kommer att planas ut och asfalteras. I den
bortre delen kommer alltså sopkärlen placeras. Den övriga ytan medger mer plats till cyklar.
I och med detta kommer även Sushibarens sopkärl flyttas ut och soprummet görs om till
förråd till Sushibaren. Därmed kommer de inte att behöva utnyttja lokalen på plan 5, så vi
slipper spill och dålig lukt i hiss och trapphus. Den uttjänta dörren till soprummet kommer
också att bytas ut.
Hela detta projekt planeras till våren 2017 och täcks ekonomiskt enligt underhållsplanen.
AREAMÄTNING av kommersiella lokalerna
Vi har utfört en areamätning av lampaffären, frisören och sushibaren så vi har ett uppdaterat
underlag när vi omförhandlar deras hyror. Samtliga ytor är större än vad som framgår av
hyreskontrakten, så här kommer vi att justera upp hyrorna.
OVK
Ordinarie ventilationskontroll är utförd och vi avvaktar ett protokoll. Generellt verkar allt OK
med vissa anmärkningar på köksfläktar i ett par lägenheter, vilket inte är tillåtet.
EKONOMI
Vår ekonomi ser bra ut och vi ligger på ca 450.000 kr plus t o m november. Likviditeten ligger
på ca 1 mkr. Det innebär bl a att vi kan fullfölja våra planer att uppgradera tvättstugan 2018.
FELANMÄLAN
Glöm inte att omgående felanmäla till EFS om ni upptäcker något fel, såsom trasiga lampor
mm. Detsamma gäller om hissen är trasig. Anmäl då omgående till Schindler.
Kontaktinformation om EFS och Schindler finns på anslagstavlan i entrén.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen
[email protected]