Information - BRF Bovieran Partille

advertisement
BRF BOVIERAN PARTILLE
2017-05-11
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Städdag
Vårens städdag blir som tidigare meddelats onsdagen den 17
maj och vi hoppas att så många som möjligt kommer att kunna
delta. Mer information kommer snart på anslagstavlan.
Växter utifrån
Styrelsen vill påminna om att det absolut inte är tillåtet att ta in
vilt växande växter och placera dem i trädgården eller på
loftgångarna p.g.a. risk för att ohyra sprider sig till övriga
planterade växter.
Download