städdag våren 2015

advertisement
INFORMATION TILL BOENDE PÅ RÖBERGET 2015-04-13
STÄDDAG
Vårens städdag blir lördagen den 25 april. Vi samlas som vanligt klockan
10.00 vid vändplanen. OBS! Minst en vuxen per hus. Meddela mig eller någon
annan i styrelsen om Du vill ha någon annan arbetsuppgift som kan utföras före
eller efter städdagen.
Du/NI som inte kan närvara eller utföra annan uppgift kan sätta in SEK 400: -,
enligt tidigare stämmobeslut, i samband med nästa inbetalning av
månadsavgiften.
Alla bilar ska köras ut ur garagen innan vi samlas. Låt bilarna på P-Däcket
stå till att börja med.
Städprogrammet innehåller bland annat:




Rensa hängrännor och brunnar
Sopa och spola garaget
Respektive städområden skall rensas från löv, kottar och dylikt
Rabatter skall grävas ur och snyggas till, klippning av buskar och
påfyllning av jord.
 mm.
Städdagen avslutas med korvgrillning klockan 13.00 i gungparken.
Före städdagen med början i dag påbörjas arbetet med att byta ut gamla
slipers mot mur mellan hus 121/123 samt vid trappan vid garaget.
Bollplanen kommer att rustas upp under sommaren för att underlätta
vinterns spolning och övriga aktiviteter.
Den stora tallen vid hus 109/77/79 kommer inom kort att tas ner. Stubben
och rötter som förstört asfalten tas bort. Vid hus 19/21 kommer rötter som
trängt upp att tas bort.
Asfaltering av bollplanen och de skadade områdena kommer att asfalteras.
Dessa underhållsarbeten finns med i vår budget och beslutades på
årsstämman.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Gert Wennberg, Ottevägen 53, 08-778 80 62 eller 070-699 06 39
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards