Nr 2/2004

advertisement
Nr 4/2008
www.gulsippan.se
Hässelby 170714
Gulsippan-Nytt
Hej alla Gulsippanbor!
Våren har kommit och sköna maj ståtar med aprilväder. Som vanligt går den här tiden alldeles för
fort och man hinner inte njuta fullt ut av all fägring. Styrelsen har precis haft sitt sista möte inför
sommarlovet. Nästa möte har vi spikat till den 25/8. Styrelsemedlemmarnas namn och
telefonnummer finns vid behov på hemsidan. Kassörskan meddelar att budgeten håller och att
sopstationerna landade på 168’ inklusive belysningen.
Vårstädningen
Städdagen genomfördes än en gång i perfekt arbetsväder. Marken vid sopstationerna och
basketkorgen finplanerades liksom även de f.d. bergtallsplanteringarna. Sarger vid lekplatser byttes
ut. Det fejades och sopades och fixades. Korvgrillningen ordnades av 5:e städlaget via inhopp av
”gamla” proffs på området. Tack alla som ställde upp och såg till att det blev rent och snyggt.
Extrastämman på städdagen
I samband med korvgrillningen hölls en extra stämma. Förslaget som behandlades gick i princip ut
på att minska antalet styrelsemedlemmar till sex stycken och samtidigt ta bort
suppleantfunktionerna. Förslaget röstades igenom enhälligt. Det färdiga protokollet finns av
pappersbesparingsskäl att läsa på hemsidan. Den som önskar en papperskopia ombedes kontakta
styrelsen.
Tjat
Så har det hänt! I förra veckan hade någon ställt av två ICA-kassar utanför sopbehållarna. De
befanns innehålla tomburkar, huvudsakligen av märket Sofiero med en magnitud av 5,2. En och
annan treochenhalva hade också smugit sig med. Kvarglömda? Avsedda för sopåkarens berikande?
Det spelar i praktiken ingen roll vilken anledningen var. Det är kort och gott nerskräpning det är
frågan om. Hårda ord, men det blir ohållbart om det lämnas saker utsatta för väder och vind vid
sopstationerna. Läs gärna igen GS-Nytt 1/2008. Finns på vår fina hemsida www.gulsippan.se
Bodarna / sopskåpen
Några har redan börjat ta bort sopskåpen och återställa fasaden på bodarna med egna medel. Som
tidigare nämnts så ligger ett allmänt genomförande på nästa års budget. Ett färdigt förslag för de
ekonomiska betingelserna kommer att presenteras på årsstämman i november.
Det har i samband med detta också kommit förfrågningar på alternativa lösningar vid
ombyggnaden. Exempel är: att flytta dörren så att den vetter in mot den egna tomten; att göra en
pardörr för att få bredare ingång till förrådet. Styrelsen diskuterade detta på senaste mötet och var
enig om att inga hinder finns för detta under vissa förutsättningar. Dels måste utförandet ske på ett
tekniskt och utseendemässigt proffsigt sätt. Dels vill styrelsen förbehålla sig rätten att hänföra
annorlunda lösningar till beslut på årsstämman via motionsförfarande.
Alla alternativa lösningar måste anmälas till styrelsen innan igångsättning. Detta p.g.a. att
bodarna tillhör föreningen och att de enskilda fastigheterna endast disponerar dessa.
I och med detta ber styrelsen att få önska alla en varm och skön sommar och avslutar med
Hälsningar till alla Gulsippanbor
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards