Information från styrelsen

advertisement
Information från styrelsen
Städdagen är ändrad från 11 maj till 18 maj.
En container kommer att finnas på sedvanlig plats.
Den är ej avsedd för elektriska föremål eller
vitvaror.
Korv med bröd, kaffe och drycker serveras.
Glöm ej märka era cyklar med namn och port-nr.
Cyklar som ej är märkta förvaras i 3 månader
innan de tas bort.
Fortfarande fimpar på vår gård och i rabatterna.
Det ser trist och smutsigt ut och är ej miljövänligt.
Tänk även på lekande barn.
Miljöstationen finns nu i korsningen Cervins vägDuvbovägen där man kan lämna glas, plastföremål,
metall o.dyl.
Brf Sigismund april 2013
Download