Förskrivardirektiv 12 18 06 Trehjuliga cyklar med fotpedaler

advertisement
Förskrivardirektiv 12 18 06
Trehjuliga cyklar med fotpedaler
Jessica Isaksson
2 (3)
Rutin
Förskrivardirektiv 12 18 06 Trehjuliga
Hjälpmedels- och materialenheten
Jessica Isaksson
11569-2
cyklar med fotpedaler
Förskrivardirektiv 12 18 06
Trehjuliga cyklar med fotpedaler
1 Förskrivare
Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut
2 Kriterier
Trehjulig cykel kan förskrivas till barn under 20 år som inte kan förflytta sig på
tvåhjulig cykel med eller utan stödhjul.
3 Säkerhetsaspekt
Cykelhjälm tillhandahålls inte via HMC.
4 Brukaransvar
Brukaren ansvarar själv för service och reparation som ses som normalt underhåll,
t.ex. smörjning och rengöring. Förskrivaren ska informera om brukarens ansvar för
cykelns skötsel och att den ska förvaras på betryggande sätt för att förhindra
skadegörelse och stöld.
Trehjulig cykel till vuxen över 20 år omfattas inte av sjukvårdshuvudmannens
ansvar utan räknas till fritidshjälpmedel. Detta står brukaren själv för.
5 Dubbelutrustning
Medges inte.
6 Kostnadsansvar
Följer förskrivaren.
Avgift till brukare: en årsavgift om 500 kronor tas ut för trehjuliga cyklar. Om
brukaren är minderårig debiteras vårdnadshavaren.
GODKÄNT AV
Jessica Isaksson
GILTIGT FR O M
2016-03-08
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
3 (3)
Rutin
Förskrivardirektiv 12 18 06 Trehjuliga
Hjälpmedels- och materialenheten
Jessica Isaksson
11569-2
cyklar med fotpedaler
Den som haft en trehjulig cykel förskriven som barn och önskar behålla cykeln efter
20-års ålder, erbjuds köpa cykeln till kvarstående restvärde.
GODKÄNT AV
Jessica Isaksson
GILTIGT FR O M
2016-03-08
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download