Förskrivardirektiv 22 27 12 Ur och klockor

advertisement
Förskrivardirektiv 22 27 12 Ur och
klockor
Jessica Isaksson
2 (2)
Rutin
Förskrivardirektiv 22 27 12 Ur och
Hjälpmedels- och materialenheten
Jessica Isaksson
20388-1
klockor
Förskrivardirektiv 22 27 12 Ur och
klockor
1 Förskrivare
Arbetsterapeut
Specialpedagog inom habiliteringsteam/LSS
2 Kriterier
Hjälpmedlen kan förskrivas till person som på grund av kognitiv
funktionsnedsättning har stora svårigheter att minnas tidpunkter, planera, hantera
och fullfölja vad de dagliga rutinerna/aktiviteterna kräver.
3 Skötsel/brukaransvar
Skötsel enligt leverantörens bruksanvisning samt att själv bekosta och byta till nya
batterier.
4 Uppföljning/utvärdering
Enligt rutin för behovsbedömning och riskanalys.
5 Dubbelutrustning
Medges ej.
6 Kostnadsansvar
Följer förskrivaren
GODKÄNT AV
Jessica Isaksson
GILTIGT FR O M
2016-03-08
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download