Maten och Moralen

advertisement
Maten och Moralen
Mat och livsmedel står i centrum för samhällsdebatten. Inte sällan
utifrån matens etiska aspekter. Hur vill vi att maten ska produceras
för att det ska kännas bra i magen?
Christer Isaksson, debattör och författare inleder
Samtalsledare: Peter Tagesson
Tid: KL 19:00 den 26 oktober
Plats: SV Sjuhärad, Druveforsvägen 8, Borås
Välkommen till en diskussionskväll om vad det är vi äter.
Vid frågor kontakta Ernst Gustafsson 0708-95 11 17
Anmälan till 0771-50 20 20
Download