Ansökan - Ny företagskund
Swedbank Sjuhärad strävar efter att förstå sina kunders finansiella behov och verksamheter för
att kunna erbjuda långsiktiga och tillfredsställande lösningar. Vi vill att ni besvarar denna ansökan
så utförligt som möjligt, skriver ut och tar med den när ni ska träffa oss.
Företagets namn
Organisationsnummer
Gata, box eller dylikt
Postnummer och ort
Telefon (även riktnummer)
Mobilnummer
E-post
Ägarens/ägarnas namn
Personnummer
Ägarandel (%)
Har du/ni varit i kontakt med någon rådgivare – Nyföretagarcentrum, IFS eller ALMI?
Kontakter
Ja
Nej Kommentar:
Mål med verksamheten
Utbildning/erfarenhet
Q/Infogrp/Blanketter/Swedbank Sjuhärad
1 (2)
Uppgifter om företaget
Startår
Omsättning (förväntad
vid nystart)
Antal anställda
Bolagsstruktur (om koncern)
Verksamhet (Affärsidé,
produkt, tjänster)
Marknadsanalys
Hur ser marknaden ut och vilka är konkurrenterna?
Marknadsföring, reklam,
försäljning
Affärer med utlandet?
Ja
Nej Kommentar:
Behov av dagskassetjänster?
Ja
Nej Kommentar:
Vem sköter den ekonomiska redovisningen för företaget?
Ekonomisk redovisning
Avtal med kunder,
leverantörer eller
samarbetspartners
Ja
Kompanjonavtal
Nej Kommentar:
Vid köp av företag – har pris och förutsättningar diskuterats med revisor?
Köp av befintlig verksamhet
Har företagets försäkringsbehov analyserats?
Försäkringsbehov
Ja
Nej Kommentar:
Övrigt
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag/Vi är medveten/medvetna om att
banken kan komma att kontakta angivna referenser och/eller ta kreditupplysning på ägare och styrelsemedlemmar.
Datum
Underskrift/er
Vi ser gärna att ni bifogar bokslut samt resultat- och balansrapport alternativt budget. Detta är obligatoriskt vid
finansieringsbehov, men hjälper oss även att göra en individuell behovsanalys på bästa sätt.
Q/Infogrp/Blanketter/Swedbank Sjuhärad
2 (2)