C:\Documents and Settings\Administratör\Skrivbord\Bl 3244 utg 1

advertisement
Ansökan - Ny företagskund
För att kunna erbjuda långsiktiga och tillfredställande lösningar ber vi dig besvara ansökan
så utförligt som möjligt. Posta eller lämna in ansökan till ditt närmaste kontor.
Enköping - Sparbanken i Enköping - Box 912, 745 25 Enköping
Bålsta - Sparbanken i Enköping - Box 73, 746 22 Bålsta
Kungsängen - Sparbanken i Enköping - Box 2025, 196 02 Kungsängen
Företagets
namn
Organisationsnummer
Gata, box
eller dylikt
Postnummer
och ort
Telefon
(Även riktnr)
Mobilnummer
E-post
Ägarens/
Ägarnas namn
Personnummer
Ägarandel (%)
Har ni varit i kontakt med någon rådgivare - Nyföretagarcentrum, IFS eller ALMI?
Kontakter
Mål med
verksamheten
Utbildning/
Erfarenhet
Bl 3244 utg 1
Ja
Nej
Uppgifter om företaget
Startår
Antal
anställda
Bolagsstruktur
(om Koncern)
Omsättning (förväntad vid nystart)
Verksamhet
(Affärsidé,
produkt,
tjänster)
Hur ser marknaden ut och vilka är konkurrenter?
Marknadsanalys
Marknadsföring, reklam,
försäljning
Gör ni affärer
med utlandet?
Behöver ni dagskassetjänster?
Ekonomisk
redovisning
Vem sköter den ekonomiska redovisningen för företaget?
Avtal med kunder, leverantörer
eller samarbetsparters
Kompanjonavtal
Finns ett kompanjonavtal tecknat?
Köp av befintlig
verksamhet
Försäkringsbehov
Vid köp av företag har pris och förutsättningarna diskuterats med revisor?
Har företagets försäkringsbehov analyserats?
Övrigt
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag/Vi är medveten/medvetna om att banken
kan komma att kontakta angivna referenser och/eller ta kreditupplysning på ägare och styrelsemedlemmar.
Datum
Underskrift
Vi ser gärna att ni bifogar bokslut samt resultat- och balansrapport alternativt budget. Detta är obligatoriskt
vid finansieringsbehov men hjälper oss även att göra en individuell behovsanalys på bästa sätt.
Bl 3244 ut g 1
Download