Pressmeddelande - Sparbanken Västra Mälardalen

advertisement
Köping 8 oktober 2014
Pressmeddelande
Sparbanken Västra Mälardalen har de nöjdaste bankkunderna i
regionen.
I Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning om kundnöjdheten hos bankerna, hamnar
Sparbanken Västra Mälardalen på förstaplatsen i Västra Mälardalen. Både privatkunderna och
företagskunderna ger Sparbanken Västra Mälardalen toppbetyg.
SKI Privat 2014
Sparbanken Västra Mälardalen
LF Bank
Handelsbanken
SEB
Nordea
75,7
74,4
74,3
69,6
64,5
SKI Företag 2014
Sparbanken Västra Mälardalen
Handelsbanken
SEB
Nordea
76,2
73,4
71,1
67,2
Kundernas betyg presenteras på en 0:100-skala, där Sparbanken Västra Mälardalen uppnår en
kundnöjdhet på 76,2 för företagskunderna och 75,7 för privatkunderna. Det är mycket goda betyg
även på nationell nivå, som placerar Sparbanken Västra Mälardalen i toppskiktet bland alla banker i
landet. Sparbankerna får i allmänhet mycket höga betyg av sina kunder. Man får starka betyg på
service, bemötande och det lokala engagemanget uppskattas varmt av kunderna.
Enligt SKI påverkas kundnöjdheten av en rad faktorer, såsom service, prisvärdhet, innovation, kvalitet
och inte minst kundernas egna förväntningar.
Mikael Bohman, vd för Sparbanken Västra Mälardalen, berättar att banken ständigt arbetar för att bli
en bättre bank för sina kunder.
- Det är kul att få ett kvitto på att vi är på rätt väg, men helt nöjda är vi inte förrän vi har de nöjdaste
bankkunderna i landet, vilket är vår vision, säger Mikael Bohman och fortsätter:
- Det goda resultatet beror först och främst på alla kunniga och engagerade medarbetare som gör ett
fantastiskt jobb för våra kunder. Men jag tror också att det spelar stor roll att vi är en äkta sparbank.
Det innebär bland annat att vi inte har några aktieägare, som ställer krav på vinstutdelningar. Vi
arbetar långsiktigt för våra kunders och regionen Västra Mälardalens bästa. Det tror jag att våra
kunder uppskattar.
För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
e-post [email protected]
Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en äkta Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några aktieägare. Istället har vi en
idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och
främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna.
Sparbanken Västra Mälardalen har ca 100 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. För mer information
om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.
Sparbanken Västra Mälardalen
731 29 Köping
Besöksadress
Stora gatan 13
Tel 0771-55 00 55
Fax 0221-123 45
Styrelsens säte: Köping
Org.nr 578500-7120
Bankgiro 981-1829
[email protected]
www.sparbankenvm.se
Download