Årsstämman 24 april utkast MW 1

advertisement
Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i
Stockholm den 24 april 2009
Ärade stämmodeltagare,
Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens
resultat från fjolåret.
***
Mellan klockan 15 och 17, lördagen den 3 april 1852 öppnade
för första gången en bank i Piteå Rådhus, och det var kö
utanför. När dagen var slut hade 131 insättare satt in 828
Riksdaler och 8 sk B:co.
Det var bland andra piga Ann Sophia Holmström, drängen
Anders Ståhl och friherrinnan Gustafva Fleetwood, som blev
insättare nummer 1. Så startade det som idag är Sparbanken
Nord.
Inför dåtidens ekonomiska kris förklarade man bankens
mission: ”Sparbanker äro inrättningar, stiftade och vårdade af
människokärleken, med uteslutande ändamål att uppmuntra
och befordra sparsamheten (…för de som…) måste lefva af
sitt arbete, och som derför är mest blottställd för faran att för
längre eller kortare tid blifva beröfvad det nödtorftiga
uppehället.”
Jag har sedan min anställning började 1 november intensivt
mött dagens Swedbank. Jag har träffat medarbetare och
kunder.
Jag har mött ägare och styrelse. Jag har resonerat med
politiker och myndigheter. Jag har fått prata, åtskilligt, med
journalister som bevakar oss.
Mitt starka intryck är att det som gjort vår historia så
spännande, också kan lyfta oss ur den här svackan.
Ja, inte bara lyfta oss, utan med framgång forma den
bankrörelse som vårt samhälle behöver.
***
Här ser vi hur tillväxt och förväntad livslängd i Sverige,
Estland, Lettland och Litauen förändrats sedan 1820 när den
första sparbanken startade i Göteborg.
Den ekonomiska utvecklingen går i vågor, och den kommer
att fortsätta göra det. Krisen nu är djupare än på länge.
Det positiva är att den lett till ett sunt uppvaknande över hela
världen.
G20-länderna samarbetar som aldrig förr och tar itu med en
modernisering som behövs. EU:s finansministrar och
centralbanker är intensivt engagerade. Svenska regeringen
driver på för en gemensam finansinspektion. Det är bra.
Vi banker måste också göra vår läxa. Finanssektorn skall bli
mer av lösningen, och mindre av problemet. Vår roll i
konjunkturen ska bli mer chock-absorberande än chockförstärkande.
***
Här ser vi hur produktionen förändras. I mitten finns vad vi
kan kalla stabila förändringar. Men för att slåss om de sista
marknadsandelarna i uppgången har bankerna, inklusive
Swedbank, ökat på utlåningen. När nedgången kommit har
istället bankerna varit tvungna att bli mer varsamma. En
konjunkturcykel har på så sätt blivit finanskris, som blivit djup
real kris.
Swedbank kan bättre. Vi är de som folkbildade om Spara och
Slösa. Vi är Lyckoslantens arvtagare. Vi är de många
strävsamma företagens och hushållens bank. Vi är
lantbrukarnas bank, som vet att säsongerna växlar.
Det betyder att vi är mer uppriktiga mot marknaden, mot
kunderna, och mot ägarna. Det betyder att vi bättre värnar
hållbarheten i krediten och tillgången. Det betyder att vi sätter
ett mer sunt pris på risk under hela konjunkturcykeln. Om vi
kan avstå från att jaga de sista flashiga tiondelarnas
försäljning, kan vi stå desto stadigare när våra kunder
verkligen behöver oss. Vi kan bli bättre på att leva som vi lär.
***
Den amerikanske komikern Bill Cosby har sagt: ”Jag har inte
nyckeln till framgång, men jag vet att nyckeln till misslyckande
är att försöka vara allt för alla.” Ska vi välja en sak att vara, så
är det de många hushållens och företagens goda vän.
Vi ska hjälpa det unga paret med ett lånelöfte efter
husvisningen.
Vi ska göra det genom att hjälpa dem välja en lösning där
deras ekonomi tryggas för de många år de ska bo där. Som
håller för föräldraledigheten. För räntesvängningar. För
skiftande arbetsmarknader. Vi ska förtjäna förtroendet att få
hjälpa till med en större del av kundens ekonomi. Efter ett bra
möte med vår fastighetsbyrå, går det unga paret till vårt
bankkontor.
Blir de vänligt bemötta där, prövar de Internetbanken.
Fungerar den bra, tar de hjälp av oss på fler sätt. De märker
att det går att ladda ungarnas mobiltelefoner. Att man kan
sköta bokföringen i den enskilda firman. Att man kan binda
sina lån.
Vi ska hjälpa dem att lyckas i längden med sin ekonomi. Vi
ska lära oss tillsammans, bank och kund. Och tillsammans
ska bank och kunder utveckla nya hjälpmedel, nya tjänster.
Vi ska samordna oss kring kunden. Vi ska fungera som
coacher och partners vid viktiga beslut och göra vardagen
enklare för våra kunder.
Vi ska kunna rekommendera våra olika verksamheter med
uppriktig entusiasm.
***
Den bank, de människor, jag mött på mina resor har
förmågan att ta sig an och klara dessa utmaningar. Nu har vi
en lång resa framför oss.
Detaljerna vill jag återkomma till. Riktningen är klar utifrån
bankens historia och identitet.
Vi behöver renodla och förtydliga de interna processerna. En
klarare struktur ska ge mer frihet och ansvar åt den som
arbetar nära kunden.
Våra professionella och engagerade medarbetare ska få
lättare att utvecklas och göra karriär där de möter kunden, på
kontoren eller via telefon och internet.
Jag ser vår stora mångfald som en tillgång. De fristående
Sparbankerna är Swedbanks största och mest krävande
kund. Det ska trigga till stordåd. Fyra hemmamarknader ger
oss dagliga erfarenheter av olika villkor. Så länge vi alla ledning och hela vägen genom Organisationen - behåller
fokus på kundens långsiktiga behov - då kommer denna
fantastiska organism att utvecklas starkt och stabilt.
***
Till sist. Det som lockade mig allra mest till Swedbank var
bankens samhällsengagemang. Vi är den nära banken mitt i
samhället. Våra kunder är motorerna i samhällsekonomin.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll för bygdens
företag.
Jag är oerhört stolt över att vi är den viktigaste banken i
Baltikum. Mitt i den nuvarande krisen möter jag så mycket
energi och framtidstro när jag reser i Estland, Lettland och
Litauen. Det kommer att vända där, liksom det vänder i
Sverige.
Vårt samhällsengagemang är inte en kostsam välgörenhet.
Det är en god affärsmodell. Det är samma inriktning som gjort
att mer än nio miljoner privatkunder och en halv miljon företag
valt oss som sin bank, och som gett oss utmärkelse efter
utmärkelse.
Efter krisen får vi och hela finanssektorn nya förväntningar på
oss. Vi kommer att få nya regler. Vi har ett förtroendegap att
överbrygga. Men framför allt ska vi tillsammans finna
formerna för det nya Swedbank. Hitta de moderna uttrycken
för den tillit som för ett halvtannat sekel fick drängar och pigor
i Piteå att anförtro banken sina besparingar. Att vara kund, att
jobba i Swedbank är att vara med om något större, något
viktigare än en vanlig bank.
Jag vet att vi på Swedbank har det inom räckhåll, det som
behövs för att hjälpa våra kunder lyckas i längden, det som
gör oss medarbetare stolta och förväntansfulla när vi går till
jobbet på morgonen. Vi har i vårt DNA den formel som ger
stabilt värde till ägarna. Och som gör oss till en central och
pådrivande kraft för ett bättre samhälle.
Tack!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards