Det är nu bråttom att ansöka om lån för att hinna vara med att

Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 i
samarbete med HSB. Informationsblad nr
22 den 1 oktober 2010.
Det är nu bråttom att ansöka om lån för att hinna vara med att
finansiera köpet av Kantarellen 11 den 1 november. Det är viktigt att
så många som möjligt kommer med från början.
Kom till ”42-an”!
Funderar Ni på något? Är det svårt att förstå
blanketter och annat? Har Ni tappat
blanketten för låneansökan? Vill Ni veta vad vi
i styrelsen arbetar med?
Ni som har förstahands hyreskontrakt och
därmed möjlighet att köpa bostadsrätt har
fått blanketter för ett överlåtelseavtal på
posten.
Det
är
Ert
avtal
med
bostadsrättsföreningen och gäller köp av
bostadsrätten.
Styrelsen förhandlar med Lidingöhem om hur
överlåtelsen av fastigheten ska ske. Den
förbereder också regler som gäller förvaltning,
de boendes delaktighet i utveckling av
området mm.
Kom till föreningens tillfälliga kontor
på Lillåkersvägen 42 BV och träffa någon från
styrelsen nu på lördag och söndag den 2 och 3
oktober. Vi är där kl 10.00 – 16.00.
Swedbank kommer tillbaka på kvällstid till
vårt kontor för att svara på Era frågor och ta
emot låneansökningar på onsdag och torsdag
den 6 och 7 oktober kl 16.00 – 20.00.
OBS! Om Du inte beviljas lån på Swedbank
föreslår vi att Du ansöker om lån i Din egen
bank. Den kan ha mer långvarig bild av Din
ekonomi och bedöma Dig annorlunda.
Alla
måste
Swedbank!
kontakta
Ni som lånar pengar i annan bank eller avser
att betala lägenhetsköpet kontant måste
meddela detta till Torsten Gustafsson på
Swedbank; tel 08-585 979 34, e-post;
[email protected].
Ungefär detta kan hända om Du/Ni lämnar in
låneansökan till banken på måndag;
•
Du/Ni får svar efter någon vecka,
förhoppningsvis att lån är beviljat,
•
meddelar Swedbank detta genast om
lånet tas i annan bank,
•
undertecknar Överlåtelseavtalet (se
ovan) och skickar det i två ex till HSB,
•
kallas till Din/Er bank omkring den 20
oktober för att komma överens om
bindningstider
för
lånet
och
underteckna skuldebrev,
•
får
besked
om
att
Bostadsrättsföreningen Kantarellen
11 har köpt fastigheten,
•
får tillbaka det ena exemplaret av
överlåtelseavtalet, undertecknat av
bostadsrättsföreningens styrelse.
www.hsb.se/stockholm/kantarellen
Ordf BRF Carlos Salazar, tel: 070 755 10 14